Zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności

Czy sprzedawca może być zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi?Co dzieje się, gdy kupujący wiedział o wadzie? Czy takie same regulacje dotyczą w tym aspekcie konsumentów oraz przedsiębiorców? Dowiedz się więcej.

Prawo konsumenckie

Art 557 kodeksu cywilnego

...

§ 2. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy kupującym jest konsument.

 

Przepis ten określa kiedy sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Jest to jedyny przypadek ustawowego zwolnienie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi — sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi jeśli kupujący wiedział o wadzie rzeczy oznaczonej tylko co do gatunku lub mającej powstać w przyszłości.

Generalnie sprzedawca jest zwolniony  od takiej odpowiedzialności, gdy kupujący wiedział o wadzie.

Szczególna regulacja dotyczy zwolnienia sie od odpowiedzialności sprzedawcy przy sprzedaży rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz mających powstać w przyszłości

Rzeczy oznaczone tylko co do gatunku to rzeczy bez wskazanych konkretnych cech — np. telewizor LCD (bez wskazania marki, określonego modelu, rozmiaru, specyficznych cech). Oznaczeniem rzeczy co do tożsamości z kolei będzie wskazanie, że chodzi o konkretny model telewizora danej marki wraz z podaniem jego charakterystycznych cech.

Przepis ten dotyczy również mogących powstać w przyszłości treści cyfrowych, gdzie momentem oceny stanu wiedzy kupującego będzie chwila wydania rzeczy a nie np. moment podpisania umowy. Wówczas też sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gdy kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.

Zmiana tego przepisu polega na dodaniu klauzuli wyłączającej stosowanie tych regulacji w przypadku, gdy kupującym jest konsument -  w takim przypadku sprzedawca nie może zwolnic się od odpowiedzialności.

Stan wiedzy jkupujacego nalżeu oceniać nie na moment zwarcia umowy, lecz na moment wudania rzeczy, gdyż dopiero wtedy praktycznie mozna jkiekolwiek wady wykryc.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!