Chwila powstania wady

Do kiedy powinny powstać wady, aby odpowiedzialność za nie ponosił sprzedawca? Czy sprzedawca odpowiada za wady, które wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej, albo gdy wady te powstały później?

Magazyn sklepowy

Art. 559  kodeksu cywilnego  

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Przepis ten doprecyzowuje i wyznacza granicę czasową odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne- momentem granicznym jest chwila przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Przeniesienie posiadania rzeczy

Decydująca dla tego momentu jest chwila przeniesienia posiadania rzeczy a nie prawa własności. Przeniesienie posiadania oznacza faktyczne objecie władztwa nad rzeczą.  Prawo własności to objecie władztwa oraz posiadanie do tego odpowiednio tytułu prawnego. 

Sprzedawca odpowiada więc nie tylko za wady które w tym momencie istniały w rzeczy, ale również za wady, które wprawdzie nie istniały w momencie przejścia niebezpieczeństwa na kupującego, ale wady te powstały później  na skutek przyczyny,  która tkwiła w sprzedanej rzeczy w momencie przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Wyznaczony moment graniczny odnosi się jednak tylko do wad fizycznych.

W przypadku wad prawnych chwilą decydująca dla stwierdzenia wady prawnej jest chwila sprzedaży. Tylko w przypadku rzeczy oznaczonych  co do tożsamości ( dokładnie zidentyfikowanych) odpowiedzialność  sprzedawcy obejmuje także wady powstałe po zawarciu umowy, lecz jeszcze przed wydaniem rzeczy kupującemu.

Wykazanie faktu, że taka wada lub jej przyczyna istniała w rzeczy sprzedanej w momencie objęcia rzeczy w posiadanie będzie obciążać sprzedawcę,

W stosunku do  klienta istnieje domniemanie, że wada taka lub jej przyczyna istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego, jeśli wada taka  ujawni się przed upływem roku od wydania rzeczy  (zgodnie z art. 5562 ).

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!