Obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy

Kiedy kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy? Czy zawsze sprzedawca musi spełnić żądania kupującego?

Obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy

Jeśli kupujący otrzymał wadliwy produkt nie zawsze musi odstępować od umowy. To jedna z możliwości. Dowiedz się co zrobić, gdy sprzedawca zaoferował towar niezgodny z umową?

Jeśli kupujący zakupi produkt, który ma wady, może skorzystać z jednego z czterech praw:

  1. Odstąpienie od umowy
  2. Obniżenie ceny
  3. Wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad
  4. Usunięcie wady

Uprawnienia te powstają niezależnie od tego, czy przedmiotem umowy są rzeczy oznaczone co do tożsamości, czy co do gatunku.

 

WYPEŁNIJ I POBIERZ FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy

Art. 560  kodeksu cywilnego

§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Gdy kupiona rzecz ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Kupujący nie może z tych uprawnień skorzystać, gdy sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz albo usunie wadę.

Sprawdź także:

Jeśli jednak rzecz była już raz wymieniana lub naprawiana przez sprzedawcę (a więc gdy jest to druga wymiana lub naprawa, nieważne czy związana z tą samą wadą), bądź też gdy sprzedawca nie wymienił rzeczy lub nie usunął wady, sprzedawca nie może jej ponownie naprawiać lub wymieniać i powinien on spełnić żądania kupującego — obniżyć cenę lub odstąpić od umowy.

Taka regulacja ma zapewnić klientom ochronę przed zakupem towarów niskiej jakości, które poprzez fakt bycia w ciągłej naprawie, uniemożliwiają konsumentowi normalne korzystanie z takich rzeczy.

Oczywiście w przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca powinien zwrócić konsumentowi zapłaconą kwotę w wartości nominalnej, a więc bez naliczania jakichkolwiek odsetek. Kupujący miałby wówczas również roszczenie o naprawienie szkody, którą poniósł przez to, że nabył rzecz dotkniętą wadą.

Wymiana rzeczy lub usunięcie wady

Art. 560  kodeksu cywilnego

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Klient może zamiast usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na nową lub zamiast wymiany żądać usunięcia wady.

To kupujący decyduje, co ma wykonać sprzedawca i co będzie dla niego najlepsze.

Sprawdź także 

Jeśli jednak taka naprawa lub wymiana byłaby niemożliwa lub bardzo kosztowna w stosunku do zaproponowanego przez sprzedawcę rozwiązania problemu, sprzedawca może wydać decyzję domowną.

Wówczas wykonany będzie taki sposób naprawy rzeczy, jaki wybiera sprzedawca, pod warunkiem, że usuniecie wady lub wymiana będą niezwłoczne i nie narażą kupującego na nadmierne niedogodności.

Wykonanie jednokrotnej naprawy lub wymiany, gdy rzecz będzie dalej wadliwa, powoduje, że klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

Obniżenie ceny

Art. 560  Kodeksu cywilnego

§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

W przypadku gdy rzecz ma wady, klient może żądać obniżenia ceny. Wysokość takiego obniżenia ceny zależała będzie od wartości wady, aczkolwiek w praktyce ocena wartości wady może być trudna: klient będzie chciał większej obniżki, sprzedawca mniejszej.

Sprawdź także:

Proporcja wynikać powinna z różnicy w wartości rzeczy z wadą w stosunku do wartości rzeczy bez wady.

Ile kosztuje rzecz niewadliwa łatwo sprawdzić. Trudniej będzie natomiast wycenić rzecz z daną, konkretną wadą.

Nieistotna wada

Art. 560  kodeksu cywilnego

§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy klient będzie miał wówczas, gdy będzie to wada istotna. Ograniczenie to ma zapobiec nadużyciom stosowanym przez klientów.

Rozgraniczenie pojęcia „wady istotne" i „wady nieistotne" może mieć miejsce w umowie pomiędzy stronami, a jeżeli strony w umowie pojęć tych nie określą, to przyjąć należy że do ustalenia, czy mamy do czynienia z wadą istotną, czy też nie, należy wziąć pod uwagę kryteria subiektywne.

Wada istotna musi zatem ograniczać lub uniemożliwiać normalne korzystanie z rzeczy.

Fakt, iż rzecz dotknięta jest jedynie wadami o charakterze nieistotnym prowadzi do wyłączenia uprawnienia kupującego do odstąpienia od umowy.

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!