Termin wykonania obowiązków przez gwaranta

Z tego artykułu dowiesz się, w ciągu jakiego terminu gwarant obowiązany jest wykonać swoje obowiązki oraz od jakiego zdarzenia termin taki powinien być liczony.

Zakupy sprzętu AGD
  • Rafał Stępniewski
  • /

Art. 580 kodeksu cywilnego

§ 1. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

§ 2. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w § 1.

Nowelizacja tego artykułu obejmuje wyłącznie paragraf drugi.

W poprzednio obowiązujących przepisach termin realizacji obowiązków wynikających z gwarancji powinien był nastąpić w odpowiednim terminie.

Obecnie doprecyzowane zostało, że termin realizacji obowiązków wynikających z gwarancji powinien być taki, jaki został określony w dokumencie gwarancyjnym, a gdy tam nie został on określony- niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14-dniowym, liczonym od momentu kiedy uszkodzony towar wpłynął do gwaranta. Ocena terminowości powinna być określana nadal przy uwzględnieniu potrzeb nabywcy, przy pomocy dobrych obyczajów kupieckich oraz zasad staranności profesjonalisty. Takie ustawowo określone ramy terminu mają dyscyplinować gwaranta.

Warto jednak zwrócić uwagę, że niestety nie wprowadzano szczegółowych sankcji za niedotrzymanie tego terminu. Natomiast, zgodnie z ogólnymi zasadni, przekroczenie tego terminu stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez klienta.

Gwarant powinien również dostarczyć rzecz do miejsca, w którym została ona wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że  wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!