fb

Zakup używanego samochodu – jak złożyć reklamację?

Kupującemu auto używane przysługują takie same uprawnienia, jak osobie, która decyduje się na zakup nowego samochodu. Nie ma przy tym znaczenia, czy pojazd został nabyty w komisie, czy też od osoby fizycznej.

Kobieta w aucie
 • Rafał Stępniewski
 • /
 • 8 stycznia 2019

Realizując transakcję, strony często posługują się umową znalezioną w Internecie. Warto dokładnie ją przeczytać, aby nie narazić się na błędy lub zbędne zastrzeżenia. Kupujący powinien zadawać pytania odnośnie stanu technicznego samochodu, które zmobilizują sprzedawcę do wskazania ewentualnych wad ukrytych.

Najczęściej spotykane wady to brak właściwości, o których zapewnia sprzedawca:

 • nieprawidłowe działanie podzespołów samochodu,
 • usterki i awarie,
 • inne parametry spalania, niż wynika z zapewnień,
 • słabsze osiągi techniczne,
 • brak określonego wyposażenia.

Sprzedawca odpowiada tylko za te wady, które istniały w samochodzie w chwili jego nabycia lub wynikły z przyczyny tkwiącej w momencie zakupu. Z korzyścią dla konsumenta wprowadzono istotne udogodnienie w dochodzeniu roszczeń — domniemanie, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili nabycia pojazdu, jeśli stwierdzona została w ciągu roku od dnia zakupu. W pozostałych przypadkach -na kupującym spoczywa ciężar udowodnienia istnienia wady.

Auto od dealera lub z komisu

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Rzecz jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Jeśli zatem auto ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Obniżona cena powinna być w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Odstąpienie od umowy nie będzie możliwe, jeśli wada jest nieistotna. Sprzedawca może też niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć.

Kupujący konsument ma następującą możliwość: zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

W szczególności, za oferowany towar, czyli także za jego ewentualne wady, odpowiedzialny jest właściciel komisu, a nie zlecający sprzedaż. Zatem jeżeli odkryjemy usterkę w samochodzie, to do właściciela komisu kierujemy swoje roszczenia.

Auto od osoby prywatnej

Kupując samochód od osoby prywatnej z ogłoszenia, na giełdzie, czy od znajomego, mamy takie same prawa, jak gdybyśmy kupowali od firmy. W okresie dwóch lat możemy żądać od sprzedającego naprawy auta, wymiany na egzemplarz wolny od wad, obniżenia ceny, czy zwrotu pieniędzy. Odpowiedzialność sprzedawcy ma charakter absolutny i nie zwalniają z niej takie przesłanki, jak subiektywne okoliczności — np. brak wiedzy o wadzie.

Jak dokonać reklamacji?

Bez względu na to, w jaki sposób i od kogo kupiliśmy samochód, reklamację najlepiej składać pisemnie. Najgorszym sposobem jest zawiadomienie o wadzie telefonicznie lub ustnie, ponieważ taki sposób nie zostawia żadnego śladu.

Należy pamiętać, aby w pisemnej reklamacji zawrzeć:

 • wady z ich dokładnym opisem i momentem powstania,
 • żądanie reklamacyjne — naprawa, wymiana na egzemplarz wolny od wad, oświadczenie o obniżeniu ceny i kwoty, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i żądanie zwrotu całej ceny,
 • termin na spełnienie żądania — nie będzie on wiązał sprzedawcy, ale może go zdyscyplinować do sprawniejszego działania.

Składając reklamację do rąk sprzedającego należy wziąć dla siebie drugi jej egzemplarz, na którym sprzedawca odnotuje, że danego dnia przyjął korespondencję. Wysyłając pismo reklamacyjne pocztą, powinno się nadać je listem poleconym, zachowując potwierdzenie.

5 zasad skutecznej reklamacji

Oto rady, które zwiększą szanse skuteczności realizacji naszych roszczeń:

Zasada nr 1 – Wybierz podstawę reklamacji: gwarancja albo rękojmia

Kupujący może skorzystać z gwarancji albo rękojmi za wady. Różnica jest dość istotna. Warunki gwarancji regulowane są według uznania gwaranta (którym nie musi być sprzedawca), co oznacza, że uprawnienia mogą być mniej korzystne niż w przypadku rękojmi. W ramach rękojmi kupujący może oczekiwać od sprzedawcy realizacji ustawowych przepisów, regulujących szereg obowiązków oraz uprawnień obu stron umowy sprzedaży.

Zasada nr 2 – Przestrzegaj terminów

Zwlekanie może doprowadzić do przedawnienia roszczenia kupującego, co w efekcie zwolni sprzedawcę z odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od wydania rzeczy kupującemu.

Zasada nr 3 – Sprecyzuj żądanie

Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Jednakże sprzedawca może uchylić się od spełnienia tego żądania, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę, albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Zasada nr 4 – Przedstaw dokładnie swoje żądania sprzedawcy

Składając reklamację, należy jednoznacznie wskazać, które z uprawnień wybieramy, jakie mamy oczekiwania co do ich spełnienia, a także przedstawić okoliczności stwierdzenia wady, szczegółowo opisać wadę oraz datę jej stwierdzenia. Należy dopilnować, aby sprzedawca zaznaczył, iż podstawą reklamacji jest np. rękojmia za wady.

Zasada nr 5 – Monitoruj rozpoznanie reklamacji

Rzetelny sprzedawca powinien poinformować kupującego o przebiegu reklamacji i przewidywanym terminie jej zakończenia. Niestety, sprzedawcy dość długo rozpatrują reklamacje, albo unikają kontaktu z kupującym. Dlatego kupujący powinni sami ubiegać się o udzielenie informacji. Jeżeli sprzedawca unika odpowiedzi na telefony lub e-maile, warto wystosować pismo z wezwaniem do udzielenia wyjaśnień: przedstawienia wykonanych dotychczas czynności i podania terminu zakończenia procesu reklamacyjnego.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!