fb

Co to jest wada fizyczna rzeczy?

Co to jest wada fizyczna rzeczy? Jakie mogą być wady fizyczne. Dowiedz się z naszego poradnika wszystkiego o wadach fizycznych rzeczy

Co to jest wada fizyczna rzeczy?

Każdy sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne rzeczy z tytułu rękojmi. Dowiedz się co to jest wada fizyczna rzeczy i kiedy można skorzystać z prawa rękojmi?

Odpowiedź na pytanie co to jest wada fizyczna znajdujemy w przepisach prawa. Najprościej mówiąc wada fizyczna to niezgodność sprzedanej rzeczy z umową. Dla ułatwienia ustawodawca w prawie ujednolicił wadliwość rzeczy sprzedanej, poprzez podanie przykładów, kiedy ta wada ma miejsce.

W zapisach prawnych dotyczących wady towaru znajdziemy konkretne ich przykłady. Warto pamiętać, że przepis dotyczący wady fizycznej rzeczy należy stosować nie tylko do  wad sprzedanej rzeczy, ale także do sprzedaży energii, praw oraz wody.

Co to jest wada fizyczna?

Katalog wad jest katalogiem otwartym, a podane zostały tylko przykładowe wady fizyczne towarów

  1. Produkt nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

Wada fizyczną rzeczy jest jej niezgodność z umową, czyli z tym, jak strony uregulowały swoje zobowiązania. Przede wszystkim chodzi tu o zapewnienia sprzedawcy. Rodzajem wady fizycznej jest sytuacja, gdy rzecz nie ma właściwości, które powinna mieć, biorąc pod uwagę cel zakupu tej rzeczy, który może wynikać z oznaczenia go w umowie albo z przeznaczenia tej rzeczy. Jako przykład można wymienić tu zakup wodoszczelnej kurtki, który jednak przemięka, płytek mrozoodpornych, które jednak nie nadają się do stosowania na zewnątrz i pękają od mrozu.

Zobacz także:

  1. Rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

Zapewnienie o właściwościach rzeczy sprzedanej w rozumieniu tego artykułu może mieć różną treść. Może być to poinformowanie kupującego  o pewnych stałych cechach rzeczy czyli zapewnieniu  o charakterze ogólnym.

Przykłady, jakie mogą zobrazować ten rodzaj wady fizycznej to sytuacja, sprzedawca zapewniał o tym, że w danych butach można chodzić podczas bardzo niskich temperatur, podczas gdy buty pękają na mrozie.

Takie okoliczności, o istnieniu których zapewnia sprzedawca są często decydującymi kryteriami zakupu.

Warto zwrócić jednak uwagę, że problematyczne może być tu sytuacja,  gdy sprzedawca zapewnia o tym, że towar jest modny albo że ma charakter ekskluzywny- są to bowiem kryteria niedookreślone i każdorazowo musi być to interpretowane indywidualnie.

  1. Rzecz nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia

Wada fizyczną może być również niezgodność polegająca na tym, że rzecz nie będzie nadawała się od celu, jaki przyświecał kupującemu w momencie zakupu tej rzeczy, a sprzedawca nie zgłaszając zastrzeżenia do tego celu, niejako go potwierdził. W takim przypadku kupujący ma prawo przypuszczać, że rzez nadaje się do określonego przez niego użytku.

Warto zaznaczyć, że chodzi nie o cel, jaki wyznaczyły obie strony, lecz o cel, jaki miał kupujący.

Zobacz także:

Np. gdy kupujący informuje, że chce daną rzecz użyć w konkretnym celu np. pomalować farbą skórę, a sprzedawca w ogóle nie odnosi się do podanego przez kupującego celu zakupu, niejako milcząco przyznając w ten sposób, że rzecz nadaje się do wskazanego użytku, a tymczasem farba absolutnie nie może być stosowana na skore, gdyż wywołuje silne reakcje alergiczne albo np. gdy kupowany zegarek ma zostać użyty podczas nurkowania i być wodoszczelny a sprzedawca milczy na temat wodoszczelności  i okazuje się, że zegarek takiej cechy nie ma.

  1. Rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym

Wada fizyczną jest stan w którym wydana rzecz jest zdekompletowana, wydana bez części składowych lub przynależności.

Przypadek ten obejmuje również sytuacje, gdy rzecz została wydana bez dokumentów niezbędnych do korzystania z rzeczy, np bez karty pojazdu, bez certyfikatów, dokumentów potwierdzających legalność np. oprogramowania

Podstawa prawna

Art. 5561 kodeksu cywilnego

§ 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1)   nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2)   nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3)   nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4)   została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!