Terminy rękojmi za wady prawne

W tym artykule dowiesz się, jak ustawodawca określił terminy do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne oraz jak mają się one do terminów dotyczących rękojmi z tytułu wad fizycznych rzeczy.

Prawnik z ustawą
  • Rafał Stępniewski
  • /

Art. 576 kodeksu cywilnego

Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy art. 568 § 2–5, z tym że bieg terminu, o którym mowa w art. 568 § 2, rozpoczyna się od dnia, w którym kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

Przepis ten określa terminy do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne.

Ustawodawca wskazuje wprost, że do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne, stosuje się terminy dotyczące rękojmi za wady fizyczne, zatem dla wad prawnych termin rękojmi za wady fizyczne wynosi również 1 rok. W obrocie konsumenckim termin ten wynosi 2 lata.

W obrocie konsumenckim kolejną odmiennością jest, że termin przedawnienia roszczeń o dokonanie napraw lub wymiany nie może zakończyć się przed upływem terminu do stwierdzenia wady wskazanego w art. 568 ust. 1, czyli przed upływem dwóch lat.

Termin zawity do odstąpienia od umowy  lub obniżenia ceny nie może zakończyć się przed upływem terminu do stwierdzenia wady, wskazanego w art. 568 ust. 1 KC.

Na czas dochodzenia roszczeń z rekojmi przed sądem termin do wykonywania innych uprawnień ulega zawieszeniu.

Tak samo będzie w przypadku postępowania mediacyjnego.

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!