Odpowiedzialność z tytułu wady prawnej

Dowiedz się, jakie skutki może mieć fakt posiadania przez towar wady prawnej. Jak kształtuje się roszczenie odszkodowawcze kupującego?

Porada prawna
  • Rafał Stępniewski
  • /

Art. 574 kodeksu cywilnego

§ 1. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej.

Dodatkowe uprawnienia kupującego w przypadku skorzystania z rękojmi.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.

Jeśli rzecz ma wady prawne, klient może odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny — to jego uprawnienia w sytuacji zaistnienia wady prawnej, ale nie jedyne. Kupujący może dochodzic odszkodowania w granicach poniesionej z tego tytułu szkody.

W przypadku wady prawnej, kupujący po oświadczeniu o żądaniu obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy może żądać:

  • zwrotu kosztów zawarcia umowy,
  • zwrotu kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy,
  • zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej  oraz, jeśli zdecyduje wystąpić się na drogę sądową, również
  • zwrotu kosztów procesu.   

Jest to katalog otwarty.

Przesłanki roszczenia odszkodowawczego są:

1. Naruszenie umowy przez sprzedawcę,

2. Istnienie szkody po stronie kupującego oraz

3. Związek przyczynowy pomiędzy jedną a drugą przesłanką.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!