Poczta Polska zgubiła lub dostarczyła uszkodzoną przesyłkę - co zrobić?

Dla nadawcy i adresata ważne jest, aby przesyłka została doręczona terminowo i w odpowiednim stanie. Co zrobić, gdy jej nie otrzymamy lub dotrze do miejsca przeznaczenia uszkodzona?

Urzędniczka na poczcie
 • Rafał Stępniewski
 • /
 • 13 grudnia 2018

Operator publiczny wyznaczony i zobowiązany został do świadczenia powszechnych usług pocztowych. Nadając przesyłkę, zawieramy z Pocztą Polską umowę o świadczenie usług, odpowiada więc ona za każde niewykonanie albo nienależyte zrealizowanie umowy.

Od tej zasady istnieją jednak wyjątki i Poczta Polska nie odpowiada za naruszenia, gdy nastąpiły one:

 • wskutek siły wyższej;
 • z powodu naruszenia przez nadawcę lub adresata przepisów ustawy albo regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych;
 • z powodu szczególnej podatności przesyłanej rzeczy na uszkodzenia, wynikającej z jej wad lub naturalnych właściwości.

Pojawia się pytanie, czy w przypadku, gdy wysyłamy np. paczkę z owocami, które po dostarczeniu nie nadają się do spożycia, możemy złożyć reklamację? Owoce ze względu na naturę swoich właściwości szybko stają się nieświeże, psują się i gniją, trudno więc mówić w tym przypadku o nienależytym wykonaniu umowy przez pocztę. Powodem tego stanu rzeczy są same wysyłane produkty.

Co zrobić w przypadku utraconej przesyłki?

W przypadku, gdy wysłana przesyłka w ogóle nie dotrze do adresata, występuje sytuacja, w której umowa pocztowa nie została zrealizowana. Konsument ma zatem prawo zażądać odszkodowania. Należy wtedy wnieść reklamację do operatora pocztowego, u którego przesyłka została nadana. Prawo do wniesienia reklamacji przysługuje adresatowi, ale pod warunkiem, że nadawca zrzeknie się na jego rzecz praw dochodzenia roszczeń.

Jak złożyć reklamację?

Można to zrobić na piśmie, ustnie do protokołu sporządzanego przez pracownika operatora, a także za pomocą maila lub formularza dostępnego na stronie danego operatora (o ile operator zaproponował taką możliwość). W reklamacji należy podać:

 • własne imię, nazwisko, adres, datę sporządzenia reklamacji;
 • przedmiot reklamacji;
 • datę i miejsce nadania przesyłki;
 • numer przesyłki;
 • okoliczności uzasadniające reklamację (np. zaginięcie, całkowite uszkodzenie);
 • wysokość żądanego odszkodowania;
 • podpis.

Jeśli o którejś z tych rzeczy zapomnieliśmy, operator wezwie do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie ich w tym terminie spowoduje, że reklamacja nie zostanie rozpoznana.

Kiedy należy złożyć reklamację?

W sytuacji utraty przesyłki pocztowej, reklamację można złożyć po upływie 14 dni od nadania. Należy jednak pamiętać, że trzeba tego dokonać przed upływem 12 miesięcy, gdyż po tym czasie roszczenia się przedawniają. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na czas wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

Inne terminy obowiązują w przypadku świadczenia usługi w obrocie zagranicznym, ponieważ operator pocztowy ma 3 miesiące na wypłatę odszkodowania lub poinformowanie, że nie uznał reklamacji.

Jakie odszkodowanie?

Wysokość odszkodowania zależy od rodzaju usługi, w ramach której przesyłka została nadana. I tak:  

 • za zaginięcie lub zniszczenie przesyłki poleconej przysługuje odszkodowanie w kwocie wynoszącej maksymalnie 50-krotność opłaty pobranej przez Pocztę Polską od nadawcy;
 • za zaginięcie paczki pocztowej lub jej uszkodzenie przysługuje odszkodowanie w wysokości żądanej przez reklamującego, nie wyższej jednak niż 10-krotność opłaty pobranej za jej nadanie;
 • za uszkodzenie lub zaginięcie przesyłki z podaną wartością, wysokość odszkodowania nie może przekraczać zadeklarowanej wartości;
 • w sytuacji niezrealizowania przekazu pocztowego przysługuje odszkodowanie w wysokości pięciokrotnej opłaty pobranej za jego nadanie. Ponadto zwrotowi podlega kwota pieniężna określona w przekazie pocztowym.

W przypadku cennych przedmiotów, warto skorzystać z możliwości zadeklarowania wartości przesyłki. Taka usługa wiąże się z większymi kosztami, ale gwarantuje odszkodowanie w wysokości przez nas wskazanej.

Innym sposobem ochrony jest ubezpieczenie przesyłki.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

500 zł mandatu na grzybobraniu? Za co?
kary

500 zł mandatu na grzybobraniu? Za co?

Grzybobranie, to jesienią jedno z ulubionych hobby Polaków. Może się jednak zdarzyć, że las opuścimy nie tylko z koszem prawdziwków, ale także z… 500 złotowym mandatem. Wielu grzybiarzy, nie...

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!