fb

Wady i zalety leasingu konsumenckiego

W odróżnieniu od formy leasingu, z którego powszechnie korzystają firmy, finansując zakup pojazdów, maszyn i urządzeń, leasing konsumencki niesie możliwość sfinansowania zakupów artykułów powszechnego użytku przez klientów indywidualnych.

Wady i zalety leasingu konsumenckiego
 • Rafał Stępniewski
 • /
 • 12 grudnia 2018
 • Czym jest leasing konsumencki?
 • Jakie są akceptowane źródła dochodu?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Czy warto korzystać z leasingu konsumenckiego?

Co to jest leasing konsumencki?

Leasing to forma finansowania, która łączy w sobie dwa elementy: dzierżawy i kredytu. Leasingodawca kupuje określoną rzecz, aby przekazać ją potem konsumentowi do użytkowania na określony w umowie czas. Konsument, czyli leasingobiorca, może korzystać z leasingowanego przedmiotu, ale nie jest on jego własnością. Zobowiązuje się do dokonywania zapłaty w uzgodnionych ratach.

Co może być przedmiotem leasingu?

Niemal wszystko. Nie ma tu żadnych ograniczeń prawnych — leasingować można wszelkie rzeczy ruchome oraz nieruchomości. Co ważne, nie trzeba być właścicielem firmy, aby móc skorzystać z leasingu konsumenckiego.

Akceptowane są praktycznie wszystkie źródła dochodu:

 • zatrudnienie na czas nieokreślony,
 • zatrudnienie na czas określony,
 • emerytura,
 • renta,
 • dochody z rolnictwa,
 • dochody z tytułu umów cywilno-prawnych, umów zleceń (w przypadku np. wolnych zawodów), umów dzierżawy lub umów najmu, zawartych na czas nieokreślony lub o charakterze stałym (powtarzalnym).

Na co zwrócić uwagę?

 • Decydując się na leasing konsumencki, trzeba uważnie przejrzeć umowę. Powinna być ona zgodna z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim. Nie może np. zawierać zapisu, który zobowiązywałby konsumenta do nabycia danego przedmiotu. Jeśli taki zapis znajduje się w umowie, mamy wówczas do czynienia z kredytem konsumenckim. W przypadku leasingu konsumenckiego – zgodnie z przepisami — konsument ma prawo, a nie obowiązek, nabyć daną rzecz po okresie obowiązywania umowy i tylko od niego zależy, czy z tego prawa skorzysta.
 • Zawierając umowę leasingu konsumenckiego trzeba pamiętać, że na konsumencie ciąży obowiązek uiszczenia opłaty wstępnej. Jej wysokość zależy od woli stron, standardowo jednak renomowane firmy leasingowe przyjmują minimalną opłatę na poziomie 10 proc. wartości przedmiotu leasingu. Od wysokości opłaty zależy np. czy zastosowana zostanie procedura uproszczona. Im niższa opłata wstępna, tym więcej dokumentów może wymagać przedsiębiorca.
 • Wysokość opłaty wstępnej ma wpływ na wysokość rat. Im wyższa opłata, tym raty leasingowe są niższe. Dla osób dysponujących zasobniejszym portfelem dogodne może być ustalenie wyższej opłaty wstępnej, dzięki czemu na niższym poziomie będą miesięczne raty.
 • Jeżeli konsument przestanie spłacać należności, opłata wstępna ulega przepadkowi.
 • Umowa leasingu jest elementem bardziej skomplikowanego stosunku prawnego. Opiera się na relacjach prawnych trzech podmiotów: leasingobiorcy, firmy leasingowej oraz zbywcy przedmiotu leasingu. Firma leasingowa zobowiązana jest wydać leasingobiorcy odpis umowy ze zbywcą lub odpisy innych dokumentów dotyczących tej umowy, w szczególności dokumentu gwarancyjnego. Konsument sam nie może dochodzić praw, jakie przysługują leasingodawcy z tytułu gwarancji.
 • Konsument ma prawo zażądać od firmy leasingowej odstąpienia od umowy ze zbywcą, z powodu wad rzeczy, ale to firmie leasingowej przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy.
 • Wraz z odstąpieniem od umowy ze zbywcą, wygasa również umowa leasingu, a korzystający jest zobowiązany zwrócić wszystkie niezapłacone jeszcze raty (może próbować pomniejszyć je o korzyści, jakie odniosła firma leasingowa z tytułu szybszego wygaśnięcia umowy ze zbywcą, czy z umowy leasingu). Jest to zatem rozwiązanie niekorzystne dla leasingobiorcy.
 • W umowie leasingu może być zastrzeżona kara umowna dla konsumenta. Jeżeli jest to dla niego wybitnie niekorzystne, to taki zapis staje się niezgodną z prawem klauzulą niedozwoloną.

Czy warto skorzystać z leasingu konsumenckiego?

 • Do zalet leasingu konsumenckiego należy jego powszechna dostępność. Procedury mogą być uproszczone. Wymagane są wtedy tylko dwa dokumenty:

- potwierdzający tożsamość konsumenta,

- zaświadczenie o zarobkach.

 • Przy pełnej procedurze trzeba zwykle złożyć:

- wypełniony i podpisany wniosek o leasing,

- ksero dwóch dokumentów tożsamości,

- zaświadczenie o zatrudnieniu,

- wyciąg z konta bankowego,

- dokumenty poręczyciela.

 • Plusem jest też możliwość skorzystania z rabatów, gdyż finansujący, czyli firma leasingowa, ma możliwość uzyskania większych zniżek, wynikających ze stałej współpracy z producentami, czy  dealerami aut.
 • Minusem jest konieczność wykupienia dodatkowych ubezpieczeń, aby zabezpieczyć transakcję.
 • Za minus można uznać także fakt, że użytkowany przedmiot nie stanowi własności konsumenta.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!