Czy opóźnienie w usuwaniu plakatów to taktyka polityczna?

Opóźnienia w usuwaniu plakatów wyborczych po zakończeniu kampanii często budzą kontrowersje i dyskusje. Czy są one wynikiem świadomej strategii politycznej, mającej na celu przedłużenie ekspozycji, czy też pochodzą z prostego zaniedbania obowiązków? 

Czy opóźnienie w usuwaniu plakatów to taktyka polityczna?
  • Monika Świetlińska
  • /
  • 22 listopada 2023

Konsekwencje niewywiązania się z obowiązku

Zgodnie z art. 110 Kodeksu wyborczego, pełnomocnicy wyborczy mają obowiązek usunąć materiały wyborcze w ciągu 30 dni po wyborach. Istnieją jednak wyjątki, jak w przypadku plakatów umieszczonych na prywatnych nieruchomościach, gdzie decyduje zgoda właściciela. Wprowadzenie tych wyjątków było konieczne, aby nie naruszać prawa własności, choć może to wpływać na ład przestrzenny.

Niewykonanie obowiązku usuwania plakatów może skutkować nałożeniem grzywny w wysokości od 20 zł do 5000 zł. W przypadku braku działania pełnomocników wyborczych, wójt może zarządzić usunięcie materiałów, a koszty ponoszą odpowiedzialni pełnomocnicy. Ta procedura podkreśla powagę obowiązku i potencjalne konsekwencje zaniedbań.

Jak wygląda kontrola wydatków państwa?Jak wygląda kontrola wydatków państwa? Jakub Stasak

Plakaty wyborcze, pozostające na dłużej niż przewiduje to prawo, mogą mieć znaczący wpływ na estetykę i ład przestrzenny miast i gmin. Zalegające materiały wyborcze nie tylko szpecą przestrzeń, ale mogą również stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, zwłaszcza gdy są umieszczone w niedozwolonych miejscach, takich jak pasy drogowe.

Perspektywa społeczna 

Z jednej strony, dla wielu obywateli, opóźnienia w usuwaniu plakatów mogą być postrzegane jako brak profesjonalizmu i odpowiedzialności ze strony komitetów wyborczych. Taka percepcja może wynikać z oczekiwania, że partie polityczne i ich przedstawiciele powinni przestrzegać ustanowionych norm i przepisów, zwłaszcza tych, które mają bezpośredni wpływ na estetykę i porządek publiczny.

Z drugiej strony, istnieje grupa obywateli, którzy mogą interpretować opóźnienia jako świadomą próbę utrzymania widoczności politycznej. W tym kontekście, plakaty wyborcze, które pozostają widoczne dłużej niż przewiduje to prawo, mogą być postrzegane jako narzędzie propagandowe, mające na celu utrzymywanie obecności danego kandydata lub partii w przestrzeni publicznej. Taka strategia, choć potencjalnie skuteczna w krótkim terminie, może jednak prowadzić do negatywnych konsekwencji w dłuższej perspektywie.

Warto zauważyć, że długotrwała ekspozycja materiałów wyborczych może prowadzić do znużenia i negatywnych reakcji społecznych. Zjawisko to, znane jako "fatigue" w kontekście marketingu politycznego, odnosi się do sytuacji, w której nadmierna ekspozycja na komunikaty polityczne prowadzi do zmniejszenia ich skuteczności, a nawet wywołuje irytację wśród odbiorców. W kontekście plakatów wyborczych, zjawisko to może mieć miejsce, gdy plakaty pozostają na ulicach na długo po zakończeniu kampanii wyborczej, stając się nie tylko estetycznym zanieczyszczeniem, ale również źródłem frustracji dla mieszkańców.

Dług publiczny Polski. Przyczyny i skutki. AnalizaDług publiczny Polski. Przyczyny i skutki. AnalizaKatarzyna Leszczak

Dodatkowo, w kontekście społecznym, ważne jest uwzględnienie różnic regionalnych w postrzeganiu i reagowaniu na opóźnienia w usuwaniu plakatów. W mniejszych społecznościach, gdzie relacje są bardziej bezpośrednie i osobiste, opóźnienia mogą być postrzegane bardziej negatywnie, jako wyraz braku szacunku dla lokalnej społeczności. W większych miastach, gdzie dynamika życia miejskiego jest inna, reakcje mogą być mniej jednoznaczne.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!