Czy szkoła może nie wydać świadectwa?

Zbliżają się wakacje, wolne już za chwilę! Uczniom zostaną przekazane świadectwa. Czy szkoły mogą uzależniać wydanie dokumentu uczniowi od wpłaty na Radę Rodziców lub wykonania bilansu, czy uzyskania podpisów na obiegówkach?

Czy szkoła może nie wydać świadectwa?
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 12 czerwca 2024

Świadectwo szkolne — co gdy szkoła odmawia jego wydania?

Taka sytuacja może być stresująca i problematyczna dla ucznia. W Polsce każda szkoła ma obowiązek wydania świadectwa ukończenia danej klasy lub całej szkoły osobie, która spełniła wszystkie wymagania edukacyjne i decyzją rady klasyfikacyjnej została promowana do następnej klasy. Gdy nastąpi odmowa warto posiłkować się artykułem 276 Kodeksu Karnego:

Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Jak postąpić, gdy uczeń nie otrzyma świadectwa szkolnego lub dokument zostanie przekazany mu pod warunkiem wykonania czynności takich jak na przykład wpłata pieniędzy na Radę Rodziców, oddanie obiegówki, czy przedstawienie bilansu? Na początku warto skontaktować się z nauczycielem, aby dowiedzieć się, jaka była przyczyna odmowy.

Jeśli rozmowa z nauczycielem lub dyrektorem nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, kolejnym krokiem jest złożenie pisemnej prośby o wydanie świadectwa do dyrektora szkoły. Warto w nim dokładnie opisać sytuację, wskazać na spełnienie wszystkich wymagań edukacyjnych. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do odpowiedzi na takie pismo w rozsądnym terminie.

Szkoła w chmurze, edukacja domowa. Co to?Szkoła w chmurze, edukacja domowa. Co to?Małgorzata Łaziuk

Ostatecznością jest wezwanie policji — jak już wcześniej wspomnieliśmy nieprzekazanie dokumentu urzędowego (a takim jest świadectwo szkolne) to przestępstwo, za które grozi nałożenie grzywny, ograniczenie lub pozbawienie wolności.

Wiele szkół zasłania się statutem, jednak nawet jeśli znajduje się w nim informacje o braku wydania świadectwa (na przykład z powodu nieoddania obiegówki, uiszczenia opłat itp.) to dokument ten nie jest nadrzędny wobec obowiązującego prawa i nie powinny się w nim znajdować takie zapisy.

Czy konieczne jest uiszczanie opłat na RR?

Rada rodziców jest organem działającym przy szkole, który wspiera działalność edukacyjną i wychowawczą, organizując różne inicjatywy i wydarzenia dla uczniów. Finansowanie działalności rady rodziców pochodzi głównie z dobrowolnych składek rodziców oraz innych darowizn i wsparcia.

Każda szkoła może mieć swoje własne zasady dotyczące funkcjonowania rady rodziców, jednak zasady te muszą być zgodne z przepisami prawa. Składki na radę rodziców są z założenia dobrowolne, co oznacza, że rodzice nie są zobowiązani do ich opłacania. Decyzja o wpłacie składki powinna być podejmowana przez rodziców samodzielnie, w oparciu o ich możliwości finansowe i chęć wsparcia działalności rady.

Każdy uczeń ma prawo do otrzymania świadectwa ukończenia klasy lub szkoły, niezależnie od tego, czy jego rodzice dokonali wpłaty.

Obiegówki i bilanse — czy to konieczność?

Obiegówka to dokument, który potwierdza, że uczeń uregulował wszelkie zobowiązania wobec szkoły, takie jak zwrot książek do biblioteki, oddanie sprzętu szkolnego. Chociaż szkoły często wymagają obiegówek przed zakończeniem roku szkolnego, szczególnie dla uczniów kończących edukację w danej placówce, odmowa wydania świadectwa tylko z powodu nieoddania obiegówki jest niezgodna z prawem.

Edukacja dziecka: do jakiego wieku?Edukacja dziecka: do jakiego wieku? Małgorzata Łaziuk

Bilans medyczny to standardowa procedura przeprowadzana przez pielęgniarkę szkolną lub lekarza w określonym wieku dziecka. Służy ocenie stanu zdrowia ucznia i identyfikacji ewentualnych problemów zdrowotnych, które mogą wymagać dalszej uwagi. Nie ma obowiązku poddawać się takiej czynności, jednak jest to zalecane — dzięki niemu istnieje możliwość wczesnego wykrycia nieprawidłowości lub zwrócenia uwagi na problemy zdrowotne.

W praktyce, chociaż te dokumenty mogą być ważne dla pełnej dokumentacji ucznia, ich brak nie może być powodem do odmowy wydania świadectwa.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!