Konkurs lub loteria na Facebooku. O co musi zadbać organizator?

Jak zgodnie z prawem promować swoje produkty na Facebooku z wykorzystaniem różnego rodzaju konkursów i loterii? Jeśli w najbliższym czasie planujesz zorganizować tego typu zabawę na Facebooku sprawdź, o co trzeba zrobić, aby przeprowadzić taką akcję zgodne z prawem. Poradnik przyda się również uczestnikom konkursów i loterii — zanim weźmiesz w nich udział dowiedz się, o co musi zadbać organizator.

Konkurs lub loteria na Facebooku. O co musi zadbać organizator?
 • Dorota Kraskowska
 • /
 • 15 lipca 2019

Chcesz zwiększyć ruch na prowadzonym przez siebie profilu w mediach społecznościowych, mieć więcej followersów, więcej komentarzy, lajków, udostępnień. Zastanawiasz się, co zrobić, aby przyciągnąć uwagę użytkowników. Dobra zabawa, odrobina rywalizacji i nagrody do wygrania — to zawsze działa. Klienci chętnie uczestniczą w różnego rodzaju konkursach, a jeśli zadbasz o atrakcyjne nagrody i ciekawą promocję, sukces masz prawie murowany.

Jaka jest różnica pomiędzy konkursem i loterią?

Zasadnicza różnica między konkursem a loterią polega na tym, kto lub co decyduje o wygranej. W loterii o wygranej decyduje przypadek, los, szczęśliwy traf, natomiast w przypadku konkursu — umiejętności, wiedza uczestników, które są oceniane przez specjalną komisję ustalającą obowiązujące w grze kryteria i zasady.

Jeśli chodzi o przepisy prawa, nie znajdziesz żadnych paragrafów na temat konkursu — w przeciwieństwie do loterii, którą szczegółowo zdefiniowano w Ustawie o grach hazardowych. W art. 2 “Gry hazardowe” czytamy: Grami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku.

Grami losowymi są więc różnego rodzaju loterie, gry liczbowe, cylindryczne, gry w kości, telebingo, bingo pieniężne i fantowe. Wyróżniamy kilka rodzajów loterii:

 • loteria promocyjna (paragonowa) — uczestnik nabywa towar, usługę lub innego rodzaju dowód udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy w loterii, a organizator loterii oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe; loterią promocyjną są np. różnego rodzaju zdrapki, które zawierają wygraną lub przegraną,
 • loteria audioteksowa — uczestnik zabawy wysyła odpłatną wiadomość sms, a organizator losowo wybiera np. grupę 3 osób, które aby zwyciężyć będą musiały odpowiedzieć na zadane pytanie,
 • loteria pieniężna — uczestnik nabywa los, a organizator loterii oferuje wyłącznie wygrane pieniężne,
 • loteria fantowa (dobroczynna) — nagrody w takiej loterii występują wyłącznie w postaci rzeczowej, a dochód ze sprzedaży losów jest przeznaczony na jakiś ważny cel społeczny — to jeden ze sposobów pozyskiwania funduszy przez organizacje pozarządowe.

Konkurs zaś jest rodzajem przyrzeczenia publicznego, które jest uregulowane w Kodeksie cywilnym:

 • art. 919 paragraf 1 — Kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać.
 • art. 921 paragraf 1 — Publiczne przyrzeczenie nagrody za najlepsze dzieło lub za najlepszą czynność jest bezskuteczne, jeśli nie został w nim oznaczony termin, w ciągu którego można ubiegać się o nagrodę.
 • art. 921 paragraf 2 — Ocena, czy i które dzieło lub czynność zasługuje na nagrodę, należy do przyrzekającego, chyba że w przyrzeczeniu nagrody inaczej zastrzeżono.

Tyle na temat różnić. Przejdźmy zatem do sedna — co lepiej zorganizować w mediach społecznościowych — konkurs czy loterię?

Konopie siewne pod lupą Głównego Inspektoratu SanitarnegoKonopie siewne pod lupą Głównego Inspektoratu Sanitarnego Anna Malinowska

Co lepsze na Facebooku — konkurs czy loteria?

Pierwszy krok to dokładna lektura regulaminu Facebooka lub innego kanału społecznościowego, na którym chcemy przeprowadzić konkurs lub loterię.

W regulaminu Facebooka w rozdziale “Zasady dotyczące danych” w punkcie 2 “Ogólne zasady dotyczące stron, grup i wydarzeń” znajdziesz jasne wytyczne na temat hazardu: Zabronione jest reklamowanie przez strony, grupy i wydarzenia internetowych gier hazardowych i zręcznościowych, w których stawką są prawdziwe pieniądze, oraz loterii internetowych bez naszego pisemnego zezwolenia.

A w punkcie 3 “Promocje na stronach, w grupach i wydarzeniach” znajdziesz wytyczne na temat organizacji konkursów i loterii: W przypadku korzystania z serwisu Facebook do przekazywania informacji na temat promocji lub do przeprowadzania promocji (np. konkursów lub loterii) organizator odpowiada za zgodną z prawem obsługę tej promocji, w tym za oficjalny regulamin, warunki oferty i wymagania wstępne (np. ograniczenia dotyczące wieku i miejsca zamieszkania), zgodność z przepisami i warunkami dotyczącymi nagród oferowanych w ramach promocji (np. zarejestrowanie promocji i uzyskanie wszelkich obowiązkowych zezwoleń).

Jeśli prowadzisz firmowy fanpage na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych i myślisz o rozbujaniu profilu za pomocą zabawy, w której chcesz rozdawać nagrody — to zdecydowanie korzystniejszym wyborem dla ciebie — organizatora — jest konkurs, a nie loteria.

Konkurs — na jego organizację nie potrzebujesz żadnych zezwoleń, nie musisz go nigdzie zgłaszać. Tylko pamiętaj, aby zwycięzcy konkursu nie wyłaniać poprzez losowanie. Bo w tej sytuacji twoja zabawa staje się już loterią.

Konkurs na Facebooku musi mieć regulamin, w którym organizator podaje zasady gry. W regulaminie konkursu trzeba podać następujące informacje: nazwę organizatora (i wtedy jest jasne, że nie jest nim Facebook), czas trwania konkursu, dla kogo przeznaczony jest konkurs, na czym polega i jakie są zasady wyłonienia zwycięzców, nagrody, sposób ogłaszania zwycięzców, zasady reklamacji konkursu i rozwiązywania sporów.

Czasem możesz się spotkać z sytuacją, kiedy organizator konkursu na Facebooku uzależnia udział w zabawie od wykonania jakiejś czynności przez uczestnika, np. trzeba najpierw polubić fanpage organizatora albo udostępnić post z konkursem. To jest niezgodne z regulaminem Facebooka. Nie wolno stawiać warunków udziału w konkursie. Jeśli stosujesz takie praktyki, licz się z karą skasowania twojego konta.

Jeśli zorganizujesz konkurs z nagrodami — składasz przyrzeczenie publiczne, którego musisz dotrzymać. Niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy zwycięzca nie może doprosić się swojej nagrody. Jeśli organizator uchyla się od wydania przyrzeczonej nagrody, uczestnik ma prawo wystąpić na drogę sądową, nawet jak organizator nie miał regulaminu konkursu, co czasami się zdarza. Wystarczy dowieść, że taki konkurs faktycznie się odbył. A jak wiadomo, w internecie nic nie ginie...

Loteria — zdecydowanie trudniejsza pod względem organizacji, co nie znaczy, że rzadko organizowana na Facebooku. Aby ją uruchomić trzeba spełnić całą listę obowiązków. Przede wszystkim niezbędne jest uzyskanie zezwolenia dyrektora izby administracji skarbowej. Ten wymóg jest jasno określony w artykule 32 ust. 3 Ustawy o grach hazardowych.

Organizator składa więc wniosek o zezwolenie na organizację loterii, który zgodnie z art. 39 Ustawy musi zawierać bardzo szczegółowe dane: nazwę organizatora, dane osobowe reprezentanta organizatora, obszar objęty loterią, czas trwania zabawy, regulamin loterii, bankowe gwarancje wypłaty nagród, aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, należnościami celnymi i składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii.

Dyrektor izby administracji skarbowej — do którego trafia wniosek — ma 2 miesiące na jego rozpatrzenie. Zezwolenie nie jest darmowe. Organizator loterii ponosi opłatę w wysokości 10% wartości puli nagród, ale nie mniej niż 50% tzw. kwoty bazowej.

Opłata za loterię 2019

Opłata za wydanie zezwolenia na organizację loterii zależy od tzw. kwoty bazowej dla danego roku kalendarzowego, która zgodnie z Ustawą o grach hazardowych jest równa przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale roku poprzedniego i w 2019 roku wynosi 4.811,42 zł.

 • Loteria promocyjna oraz loteria audiotekstowa — opłata za wydanie zezwolenia wynosi 10% wartości puli nagród, nie mniej niż 50% kwoty bazowej (tj. 2.406,00).
 • Loteria fantowa (dobroczynna) — opłata za wydanie zezwolenia jest stała i wynosi 50% kwoty bazowej (loteria urządzana na terenie jednego województwa), 100% kwoty bazowej (obszar urządzania to kilka województw).

Zwolnione z opłaty są małe loterie fantowe, do których zaliczane są takie gry losowe, w której uczestniczy się nabywając dowód udziału w grze, czyli los, a organizator oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe. Wartość puli wygranych nie może przekraczać kwoty bazowej. Na małą loterię fantową nie trzeba uzyskiwać zezwolenia, wystarczy wysłanie zgłoszenia, ale nie później niż 30 dni przed jej rozpoczęciem.

Opłaty za zezwolenie na loterię to nie koniec. Organizator musi dodatkowo zapewnić nadzór nad grami hazardowymi.

Handlujesz przez Facebooka? Jesteś łatwym łupem dla urzędu skarbowegoHandlujesz przez Facebooka? Jesteś łatwym łupem dla urzędu skarbowego Martyna Kowalska

Kim jest nadzorca gier hazardowych i jakie ma obowiązki?

Do nadzoru loterii organizator nie może wyznaczyć pana Jerzego z działu ochrony. Taki nadzór musi być prowadzony przez osoby legitymujące się specjalnym szkoleniem. O obowiązku odbycia takiego szkolenia mówi art. 3 Ustawy o grach hazardowych. Obecne przepisy dotyczące nadzoru i tak są łagodniejsze, bo jeszcze kilka lat temu trzeba było zdać egzamin — dziś wystarczy tylko odbycie szkolenia.

Nadzorcą gier hazardowych — zgodnie z Ustawą — może zostać osoba, która ma nienaganną opinię, potrafi mówić w języku polskim i nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Takie szkolenie muszą przejść np. osoby nadzorujące loterie fantowe, bingo, loterie promocyjne i loterie audioteksowe, osoby nadzorujące prowadzenie gier przez Internet, krupierzy, pracownicy obsługujący automaty do gier i urządzenia losujące. Ale nie wszyscy obsługujący loterią muszą przechodzić takie szkolenie. Zwolnieni są z niego np.: dystrybutorzy losów podczas loterii fantowej, pieniężnej czy promocyjnej, sprzedawcy żetonów lub kredytujących stawki w automacie, pracownicy obsługujący kasy w sklepach, w których znajduje się kolektura gier liczbowych.

Kara za organizację loterii bez zezwolenia

Jeśli zaryzykujesz i zorganizujesz bez zezwolenia loterię na prowadzonych przez siebie profilach w mediach społecznościowych, narażasz się na sankcje. Możesz dostać karę przekraczającą pięciokrotnie wysokość opłaty za wydanie zezwolenia! Nie tylko “dostaniesz po kieszeni”, ale złamiesz przepisy Ustawy o grach hazardowych, co jest wykroczeniem karno-skarbowym, za co grozi kara grzywny w wysokości 240 stawek dziennych. Stawkę dzienną ustala sąd biorąc pod uwagę dochody sprawcy. W 2019 roku stawka dzienna waha się od 75 do 30 tys. zł.

Organizujesz konkurs lub loterię na Facebooku? Masz obowiązek chronić dane osobowe uczestników

Organizator konkursu czy loterii przetwarza dane osobowe uczestników, dlatego zgodnie z RODO musi spełnić wobec nich obowiązek informacyjny. Organizacja konkursu wymaga przecież zgromadzenia różnego rodzaju informacji identyfikujących uczestników zabawy. Najpowszechniejszym sposobem dopełnienia tej formalności będzie umieszczenie obowiązku informacyjnego w regulaminie konkursu. Uczestnik powinien dowiedzieć się, kto jest administratorem danych, jaki jest cel gromadzenia danych, jak długo będą przechowywane jego dane osobowe (w tym wypadku będzie to czas trwania konkursu do momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród).

Organizator konkursu powinien pamiętać także o obowiązku zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Quiz — RODO. Co wiesz o ochronie danych osobowych? Sprawdź się!Quiz — RODO. Co wiesz o ochronie danych osobowych? Sprawdź się! Katarzyna Grum

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!