Polkomtel zapłaci 1,4 mln zł kary za nieuczciwą praktykę rynkową

Polkomtel naruszył zbiorowe interesy konsumentów, utrudniając swoim klientom rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz ograniczając prawo do zwrotu kosztów przesyłki. Firma stosowała także postanowienie regulaminu pozwalające żądać wysokiej kary umownej.

Polkomtel zapłaci 1,4 mln zł kary za nieuczciwą praktykę rynkową
  • Anna Stępniewska
  • /
  • 28 listopada 2018

W ocenie Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, przesłanki, w jakich mogło dojść do nałożenia na konsumenta takiej kary, nie zostały jasno i precyzyjnie opisane w regulaminie. Decyzją z grudnia 2014 r. UOKiK nałożył na operatora sankcje finansowe o łącznej wysokości ponad 8,7 mln zł. Polkomtel złożył odwołanie, jednak sąd nie podzielił jego argumentów.

Za najbardziej szkodliwy uznany został zapis, który zobowiązywał klienta do podania numeru telefonu, którego dotyczy umowa, na oświadczeniu o braku chęci jej przedłużania. Wedle UOKiK, z zapisów prawa nie wynika taki obowiązek, a mimo to operator nie przyjmował oświadczeń, które były pozbawione tego detalu. Na to uchybienie przypada 83 proc. całej wartości kary, jaką Urząd nałożył na Polkomtel.

Drugim pod względem wysokości sankcji było narzucanie obowiązku odsyłania przez klienta na własny koszt zamówionej karty SIM w przypadku rezygnacji z usług. Pozostałe uchybienia dotyczyły procedowania zamówień i rezygnacji z usług zamawianych przez sklep internetowy Polkomtela.

W sierpniu 2018 r. zapadł kolejny wyrok — w sprawie apelacji operatora komórkowego od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z października 2017 r. Sąd Apelacyjny w swoim rozstrzygnięciu utrzymał w mocy decyzję w zakresie większości stwierdzonych w niej praktyk (7 na 8 praktyk) oraz wymierzonych kar pieniężnych.

W zakresie jednej praktyki oraz kary, Sąd Apelacyjny uchylił wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Dotyczyło to utrudniania konsumentom rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, czyli owego najbardziej szkodliwego zapisu – w którym Polkomtel żądał, aby konsument w oświadczeniu o braku woli przedłużenia umowy na czas nieokreślony (po upływie czasu, na który umowa była zawarta), zamieszczał informacje o numerze telefonu, którego umowa ta dotyczy. Oświadczenia nieobejmujące tych informacji uznawał za bezskuteczne. Stanowi to nieuczciwą praktykę rynkową, ponieważ obowiązek taki nie wynika ani z postanowień umów, ani z powszechnie obowiązującego prawa. Sąd Apelacyjny uznał natomiast, że przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpatrzenia było konieczne z uwagi na to, że Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie rozpoznał istoty sprawy. W uzasadnieniu wyroku Sądu I instancji brakowało wyjaśnienia, w jaki sposób ustalił, że Polkomtel uznawał składane przez konsumentów oświadczenia za bezskuteczne.

W pozostałym zakresie Sąd Apelacyjny potwierdził ustalenia UOKiK i kary finansowe nałożone na Polkomtel wyniosły łącznie ponad 1,4 mln zł.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!