Rola kobiet w polskim systemie wyborczym

To, że dziś kobiety mają pełne prawa wyborcze oraz mogą obejować wysokie stanowiska w polskim parlamencie, to wiele lat, często nierównej walki. Poznaj najważniejsze fakty dotyczące uzyskania praw wyborczych przez kobiety. 

Rola kobiet w polskim systemie wyborczym
  • Joanna Gościńska
  • /
  • 17 sierpnia 2023

Droga do uzyskania praw wyborczych 

Już w okresiezaborów, w drugiej połowie XIX wieku, polskie kobiety angażowały się wdziałania na rzecz równości płci i praw obywatelskich. W czasach zaborów,Polska nie miała niepodległego państwa, więc możliwości uzyskania pełnych prawbyły ograniczone.

Po zakończeniu I wojnyświatowej i odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, sytuacja zmieniła się. W1919 roku, w odrodzonej Polsce, kobiety uzyskały prawo wyborcze. Było to ważneosiągnięcie ruchu sufrażystek i kobiet zaangażowanych w walkę o równość płci. W1922 roku odbyły się pierwsze wybory do Sejmu RP, w których kobiety mogły braćudział jako wyborczynie i kandydatki. W efekcie tych wyborów, kilka kobietzostało wybranych do Sejmu.

Ograniczenia prawa wyborczego w PRL

W 1935 rokuwprowadzono zmiany w prawie wyborczym, które wpłynęły na ograniczenie prawwyborczych dla kobiet. Ustawa ta wprowadziła pewne restrykcje i ograniczenia wudziale kobiet w wyborach. Po II wojnie światowej, w Polskiej RzeczypospolitejLudowej (PRL), sytuacja praw wyborczych kobiet była różna w różnych okresach. Wpraktyce, kobiety uczestniczyły w wyborach, ale nie zawsze istniała pełnarówność w reprezentacji.

Czy wybory korespondencyjne będą tajne i jaka musi być frekwencja, aby wybory były ważne?Czy wybory korespondencyjne będą tajne i jaka musi być frekwencja, aby wybory były ważne? Rafał Stępniewski

Po upadku PRL itransformacji ustrojowej w Polsce w 1989 roku, kobiety uzyskały pełne prawaobywatelskie i uczestniczyły w wyborach na równi z mężczyznami. Wartopodkreślić, że prawa wyborcze kobiet to ważny etap w dążeniu do równości płci ipełnego uczestnictwa kobiet w życiu politycznym. Od czasu uzyskania prawawyborczego kobiety odgrywały coraz ważniejszą rolę w polskim życiu politycznym,choć wciąż istnieją wyzwania związane z pełną reprezentacją i równością płci wsferze polityki.

Reprezentacja kobiet w parlamencie

Kobiety na przestrzeni lat musiały walczyć także o swojapozycję w Sejmie i Senacie, ponieważ i walka o miejsce w polskim parlamencie bywałanierówna na przestrzeni lat. W różnych kadencjach udział kobiet w parlamenciebył różny – od niskiego poziomu do względnie większego udziału. W ostatnichlatach obserwowano dążenie do zwiększenia reprezentacji kobiet w polityce.

Jakie są konsekwencje niskiej frekwencji w wyborach?Jakie są konsekwencje niskiej frekwencji w wyborach?Damian Jemioło


 Coraz częściej mamydo czynienia z kobietami-premierami, kobietami-ministrami, posłankami orazsenatorkami. Coraz silniejsza reprezentacja kobiet pojawia się także w samorządach.W miarę upływu czasu i wzrastającej świadomości społecznej, kobiety zdobywałycoraz więcej stanowisk decyzyjnych.

Inicjatywy na rzecz równości płci

 W ostatnich latach wPolsce pojawiło się więcej inicjatyw na rzecz równości płci w sferzepolitycznej. Obejmuje to m.in. kampanie promujące udział kobiet w wyborach,programy szkoleniowe dla kobiet zainteresowanych polityką oraz działania narzecz likwidacji barier uniemożliwiających kobietom aktywne uczestnictwo wżyciu politycznym.

Pomimo postępów, w Polsce i innych krajach wciąż istniejąwyzwania związane z równością płci w systemie wyborczym i polityce. Kobietyczęsto napotykają na bariery i stereotypy utrudniające im dostęp do stanowiskdecyzyjnych oraz pełne reprezentowanie ich interesów.

Warto zauważyć, że rola kobiet w polskim systemie wyborczymi polityce to zagadnienie dynamiczne, które może się zmieniać w zależności odwielu czynników, takich jak zmieniające się przekonania społeczne, polityczneinicjatywy oraz regulacje prawne.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!