Spółki z grupy Veolia zostaną ukarane za zmowę na warszawskim rynku ciepła?

UOKiK nałożył prawie 120 mln zł kar na spółki wchodzące w skład grupy Veolia Polska. Jest to kara za zmowę cenową na rynku ciepłowniczym w Warszawie.    

Spółki z grupy Veolia zostaną ukarane za zmowę na warszawskim rynku ciepła?
  • Jan Wróblewski
  • /
  • 9 grudnia 2020

Na czym polegało porozumienie?  

"Z informacji zebranych przez UOKiK wynika, że przedsiębiorcy zawarli porozumienie ograniczające konkurencję, które trwało w latach 2014-2017. Geneza niedozwolonej współpracy sięga jednak lat 2012-2013. Wówczas Veolia zapowiedziała budowę elektrociepłowni w Warszawie, a PGNiG Termika zaczęła aktywnie działać na rynku sprzedaży ciepła i przejmować odbiorców Veolii" — czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie Urzędu.

Co więcej:

"Przedsiębiorcy ustalili, że nie będą wchodzić sobie w drogę i zdecydowali o podziale rynku. PGNiG Termika skupiła się na wytwarzaniu ciepła, a Veolia Energia Warszawa na jego sprzedaży. Spółki ustalały wspólnie swoją strategię przetargową i cenową" — mówił prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

 

Z ustaleń Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wynika kilka istotnych faktów. Po pierwsze  spółka Veolia miała zrezygnować z budowy elektrowni w Warszawie, w zamian za co PGNiG Termika zobowiązała się do zaprzestania sprzedaży ciepła do tzw. odbiorców końcowych. Oprócz tego spółki ustaliły, że PGNiG Termika nie będzie brała udziału w przetargach na dostawy ciepła. Co więcej, przedsiębiorcy ustalili wspólną strukturę taryf dla odbiorców końcowych. Jak łatwo się domyślić, brak konkurencji był korzystny dla obu spółek. Dzięki temu nie musiały się one obawiać utraty silnej pozycji na rynku. 

 

Porozumienie uderzyło w portfele odbiorców końcowych, którzy musieli płacić więcej za energię cieplną. Co ciekawe w ramach porozumienia działały nie tylko firmy i instytucje, ale również wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Inicjatorami porozumienia, były tzw. spółki-matki wspomnianych przedsiębiorców. W tym przypadku chodzi o PGNiG i Veolia Energia Polska. Z informacji podanych w komunikacie wynika, że wiedziały one o niedozwolonych ustaleniach, ale mimo to akceptowały je.

Jakie kary nałożył UOKiK?

UOKiK nałożył prawie 120 mln zł kar na spółki wchodzące w skład grupy Veolia Polska. Jest to kara za zmowę cenową na rynku ciepłowniczym w Warszawie. Co ważne Urząd odstąpił tym samym od wymierzenia kar Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu oraz jego spółce zależnej PGNiG Termika. To właśnie te przedsiębiorstwa poinformowały urzędników o wspomnianej zmowie.

Co ciekawe, po raz pierwszy w historii funkcjonowania Urzędu, kary finansowe zostały nałożone również na osoby zarządzające przedsiębiorstwem. Co prawda, taka możliwość istnieje w polskim prawie już od 2015 roku, jednak dopiero teraz zdecydowano się ją wykorzystać.  Jak możemy przeczytać w komunikacie, uznano, że ówcześni prezesi zarządów obu spółek, z premedytacją doprowadzili do ograniczenia konkurencji na rynku. Jako dowód, można traktować fakt, że obaj aktywnie uczestniczyli w ustalaniu zakresu i realizacji niedozwolonych działań.

"Rozpoczęcie tego postępowania zainicjowała spółka PGNiG Termika, która zdecydowała się skorzystać z programu łagodzenia kar leniency i zgłosiła się do UOKiK z informacją o zmowie, przedstawiając okoliczności zawartego porozumienia. Biorąc pod uwagę wysoką wartość dostarczonego materiału dowodowego i późniejszą pełną współpracę z Urzędem, zdecydowałem odstąpić od nałożenia kary pieniężnej na spółki i menedżera z grupy PGNiG, zgodnie z ideą programu leniency. W ten sposób sygnaliści uniknęli blisko pół miliarda złotych kar" — tłumaczył prezes UOKiK.

Jak się okazuje, to właśnie PGNiG Termika przedstawiła dowody potwierdzające funkcjonowanie porozumienia. Najistotniejszym z nich, była korespondencja elektroniczna. To dzięki niej zdobyto Informacje, dzięki którym można było przeprowadzić przeszukania w siedzibie Veolia Energia Warszawa. To właśnie w wyniku tych działań pozyskano dalsze dowody.

Warto zaznaczyć, że już w trakcie postępowania PGNiG Termika dostarczała kolejne ważne informacje w tej sprawie. Niektóre z nich ujawniono na wezwanie, jednak pozostałą część już z własnej inicjatywy. 

Wniosek złożony przez PGNiG Termika dotyczy również PGNiG i prezesa zarządu z lat 2014-2016. Jest to o tyle istotne, że bez złożenia wniosku i współpracy z UOKiK, wspomniane przedsiębiorstwa  musiałyby liczyć się z karami w wysokości ponad 486 mln zł.

Jeśli chodzi o drugą stronę porozumienia, to UOKiK zdecydował się nałożyć na przedsiębiorców kary pieniężne, w wysokości blisko 120 mln zł. Wysokość kar nałożonych na poszczególne przedsiębiorstwa przedstawia się następująco:

  •  Veolia Energia Warszawa — 92 208 077,56 zł kary,

  •  Veolia Energia Polska 27 546 221,35 zł. kary,

Dodatkowo na Jacky'ego Lacombe'a, byłego prezesa Veolii nałożono karę pieniężną w wysokości 200 000.

Czy decyzja jest prawomocna?

Na tę chwilę decyzja nie jest prawomocna i przysługuje od niej odwołanie do sądu. Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez francuski koncern Veolia odwoła się od decyzji do sądu.

„Wydanie decyzji nastąpiło z naruszeniem fundamentalnych zasad postępowania administracyjnego, w tym praworządności, prawdy obiektywnej, adekwatności i proporcjonalności, pogłębiania zaufania oraz wysłuchania stron. Spółki są zdeterminowane, aby wykorzystać wszelkie przysługujące im środki prawne do obrony przed polskimi sądami” – czytamy w komunikacie.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Prawo w praktyce

REKLAMA / WSPÓŁPRACA

Sprawdź się

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!