UOKiK zakwestionował praktyki One Debt Partners

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko One Debt Partners. Firma windykowała należności od osób, które zostały wcześniej wprowadzone w błąd przez operatora telekomunikacyjnego — PGT. W opinii UOKiK, nie powinno się windykować wierzytelności powstałych w wyniku nieuczciwych praktyk.

Windykacja komornicza
  • Rafał Stępniewski
  • /
  • 21 grudnia 2018

Debt One S.A. jest spółką zależną w 100% od Equitier S.A. Na stronie internetowej możemy przeczytać, że świadczy usługi związane z zarządzaniem wierzytelnościami, w szczególności koncentruje się na serwisowaniu oraz nabywaniu na własny rachunek konsumenckich wierzytelności masowych. Prowadzi działalność poprzez własną, ogólnopolską sieć windykatorów terenowych. Jak się dowiadujemy, jest to „struktura negocjatorów, którzy poddawani są okresowej kontroli wewnętrznej i szkoleniom specjalistycznym z zakresu prawa cywilnego, psychologii negocjacyjnej oraz wywiadu środowiskowego”.

Postępowanie przeciwko spółce One Debt Partners dotyczy sposobu windykacji wierzytelności, które spółka nabyła od firmy telekomunikacyjnej PGT w lutym 2017 r. PGT działała pod nazwą Telefonia Polska Razem, podszywając się pod dotychczasowego operatora. Telefonicznie oferowała zmianę warunków umowy. W rzeczywistości konsumenci podpisywali nowy kontrakt. Prezes UOKiK wydał decyzję, w której stwierdził, że PGT stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

- Spółka One Debt Partners nie powinna windykować wierzytelności, które powstały w wyniku nieuczciwych praktyk. Zgodnie z dobrymi obyczajami, nabywca wierzytelności powinien wcześniej dowiedzieć się, w jaki sposób one powstały. Informacje o decyzji UOKiK, dotyczące PGT, były powszechnie dostępne, zarówno na stronie internetowej Urzędu, jak i w różnych serwisach branżowych, jeszcze przed zawarciem umowy pomiędzy spółkami w lutym 2017 r. – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Kolejną praktyką, którą zakwestionowano, jest to, że windykator zamieszczał w treści wezwań do zapłaty ostrzeżenia o zamiarze przekazania danych dotyczących zobowiązania do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Nie informował jednak, że dłużnik może się na to nie zgodzić. Ponadto, takie ostrzeżenie pojawiało się nawet w przypadku, gdy łączna kwota zobowiązań wynosiła mniej niż 200 zł, co jest niezgodne z przepisami.

Ze zgromadzonych informacji wynika, że firma windykacyjna One Debt Partners wysyłała do konsumentów informacje o zakupie wierzytelności już po podjęciu czynności windykacyjnych oraz dochodziła należności pomimo tego, że wystąpiła z pozwem sądowym o ich zapłatę. Zdaniem Urzędu, windykator powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z dłużnikiem i przekazać mu informację, że zakupił jego dług.

-  Jeśli konsument nie zapłacił dobrowolnie, a wierzyciel skierował sprawę do sądu, to do czasu rozstrzygnięcia nie powinien żądać zapłaty, ponieważ może okazać się ona nienależna. Może to być próba wywarcia nacisku, a to narusza dobry obyczaj – podkreśla Marek Niechciał.

Postępowania UOKiK kończą się nałożeniem na przedsiębiorcę kary w wysokości nawet 10 proc. jego obrotu z poprzedniego roku.

Ważne: Dostałeś pismo z sądu z nakazem zapłaty? Pamiętaj, że na obronę masz tylko 14 dni, licząc od momentu, w którym zostało ono odebrane.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!