Warunki techniczno - organizacyjne

Poznaj, jakie są obowiązki sprzedawcy w zakresie zapewnienia klientowi odpowiednich do sprzedawanej rzeczy warunków techniczno-organizacyjnych, umożliwiających kupującemu wybór, sprawdzenie danej rzeczy pod kątem jakości, kompletności rzeczy w miejscu sprzedaży.

Zakupy w sklepie rowerowym

Art. 5461 kodeksu cywilnego

...

§ 3. Sprzedawca jest obowiązany zapewnić w miejscu sprzedaży odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru rzeczy sprzedanej i sprawdzenie jej jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów.

 

Przepis ten ustala obowiązki sprzedawcy w zakresie zapewnienia klientowi odpowiednich do sprzedawanej rzeczy warunków techniczno- organizacyjnych w miejscu sprzedaży. Powinny to być warunki odpowiednie dla swobodnego podjęcia decyzji w celu ochrony nabywcy przed różnego rodzaju manipulacjami mającymi na celu skłonienie go do podjęcia decyzji o zawarciu umowy sprzedaży bądź spośród dostępnych towarów podobnego typu — wyboru tego, na sprzedaży którego najbardziej zależy sprzedawcy (np. ze względu na krótki bądź zbliżający się do końca okres przydatności do spożycia). Towary zatem winny być w jednakowym stopniu łatwo dostępne dla wybierającego, a szczególna ekspozycja niektórych nie powinna być skierowana na nakierowanie woli nabywcy na ich wybór w sposób wykraczający ponad właściwe miary, tj. stworzenie stanu świadomego podjęcia decyzji, co nie odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy.

Warunki te powinny być tak zorganizowane, aby umożliwiały kupującemu  wybór, sprawdzenie danej rzeczy pod kątem jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów oraz np. podzespołów.

Sprawdzenie jakości może nastąpić poprzez jego dotyk, przymierzenie, sprawdzenie wytrzymałości na określone czynniki, braku mechanicznego uszkodzenia, usterki itp.

Przesłanka kompletności dotyczy towaru konsumpcyjnego złożonego z wielu elementów składowych, a jej sprawdzenie może nastąpić poprzez otwarcie zbiorczego opakowania w celu potwierdzenia zawarcia w nim wszystkich części składowych.

Ponadto ustawa nakazuje sprzedawcy stworzenie odpowiednich warunków dla sprawdzenia funkcjonowania głównych mechanizmów oraz podstawowych podzespołów towaru konsumpcyjnego. Z powyższego wynika istnienie obowiązku sprzedawcy zapewnienia kupującemu sprawdzenia funkcjonowania towaru, a z drugiej strony jego ograniczenie do sprawdzenia głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów.

Sprzedawca nie jest zatem zobowiązany do stworzenia warunków dla dokonania głębokiej, specjalistycznej analizy towaru, ale winien on umożliwić sprawdzenie jego działania, ogólny przegląd.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!