Cele nowej ustawy o prawach konsumenta

Aby lepiej zrozumieć sens zmiany przepisów prawa dotyczących konsumentów, warto poznać cele, jakie przyświecają nowej ustawie o prawach konsumenta.

Adwokat z ustawą

Celem nowej ustawy jest przede wszystkim ujednolicenie przepisów dotyczących sprzedaży internetowej w całej Unii Europejskiej. Ustawa ta jest wynikiem obowiązywania dyrektywy unijnej wiążącej wszystkie Państwa UE), który to zabieg powinien prowadzić do wzrostu transgranicznej sprzedaży internetowej pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami znajdującymi się w różnych państwach UE, nie tylko w obrębie terytorium jednego kraju.

Poprzez nałożenie jednolitych obowiązków na przedsiębiorców we wszystkich państwach unijnych, klienci powinni zdobyć większe zaufanie do zamawiania towarów i usług w innym Państwie niż sami mieszkają.

Celem uchwalenia ustawy jest ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach typowych (w lokalu przedsiębiorstwa) w zakresie obowiązków informacyjnych oraz ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach nietypowych (poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość) w zakresie obowiązków informacyjnych, wymogów formalnych związanych z zawieraniem takich umów oraz prawa odstąpienia od nich.

Obniżenie ceny, zwrot pieniędzy – takie uprawnienia będą przysługiwać konsumentom w związku z wadą zakupionego towaru. Od konsumenta będzie zależało, z której możliwości skorzysta. Klient, zamiast uprawnień z tytułu niezgodności z umową, będzie korzystał z rękojmi, która zostanie uregulowana w kodeksie cywilnym.

Uchylona zostaje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Sklepy internetowe od 25.12.2014 będą musiały posiadać 2 regulaminy sprzedaży – jeden dostosowany do nowych przepisów, a drugi do dotychczasowych.

Dla roszczeń klientów którzy zakupią towary do 24.12.2014 zastosowanie będą miały stare regulaminy, czyli realizując uprawnienie konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową, a dla towarów zakupionych po 24.12.2014 stosować będziemy nowe prawo tj uprawnienia wynikającego z rękojmi.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!