Zakres ustawy

Poznaj szczegółowy zakres zastosowania ustawy o prawach konsumenta oraz dowiedz się, kto może być konsumentem.

Przepisy ustawy prawnej

Art. 1Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności:

Przepis wskazuje zakres jaki reguluje ustawa, stwierdzając ogólnie, że ma ona regulować uprawnienia jakie ma konsument. Zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego – za konsumenta uważa się osobę fizyczną, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przykładowo konsumentem będzie osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, która dokonuje zakupów w sklepie internetowym, ale też i osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą, a zakupów dokonuje w zakresie poza swoją działalnością np. osoba prowadząca firmę świadczącą usługi doradcze dokonuje zakupu garnituru do użytku prywatnego — na własne cele, nie do firmy.

1)   obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem;

Ustawa wskazuje szereg obowiązków, jakie przedsiębiorcy muszą dopełnić podczas zawierania umowy. Przede wszystkim dotyczy to licznych obowiązków informacyjnych, a więc konieczności przekazania konsumentowi konkretnych informacji w momencie zawierania umowy.

2)   zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;

Przepisy wskazują jak powinien wyglądać proces zawierania umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa – jakie kolejne czynności powinny być podejmowane przez strony oraz jakie niosą ze sobą konsekwencje.

3)   zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa;

Ustawa szczegółowo opisuje uprawnienia konsumenta do rozwiązania umowy, która została zawarta przy pomocy środków porozumiewania się na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Dotyczy to uprawnienia do zwrotu zakupionego towaru lub odstąpienia od świadczonej usługi w terminie 14 dni.

4)   zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych.

Zgodnie z art 4 pkt 2 przepisów ustawy nie stosuje się do umów dotyczących usług finansowych, ale wyjątkiem są umowy finansowe świadczone na odległość. Dokładne regulacje zawiera rozdział 5 ( art. 39) i następne niniejszej ustawy.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!