Co zrobić po odmowie reklamacji?

Reklamacja jest roszczeniem klienta, związanym z niezadowalającą jakością towaru lub nienależytym wykonaniem usługi. Jakie kroki należy podjąć, jeśli zostanie ona odrzucona? Wyjaśniamy.

Co zrobić po odmowie reklamacji?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 14 czerwca 2024

Podstawy reklamacji

Składający reklamację klient, może powołać się przy tym na niezgodność towaru z umową bądź gwarancję.

Nietrafiony prezent dla dziecka?Nietrafiony prezent dla dziecka?Katarzyna Leszczak

Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji, której podstawą stała się niezgodność towaru z umową, jest jego sprzedawca.

Właśnie do niego powinniśmy zatem skierować pismo reklamacyjne – wszystkie niezbędne dane znajdziemy m.in. na otrzymanym wraz z zakupionym towarem paragonie fiskalnym.

Jeśli dany towar jest niezgodny z umową, jego nabywca może zażądać naprawy lub wymiany (doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową), jak również zwrotu części lub całości wpłaconych środków (obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy).

Niezgodność towaru z umową to ustawowo uregulowany sposób dochodzenia roszczeń, dobrowolnym oświadczeniem przedsiębiorcy (gwaranta), dotyczącym jakości towaru jest zaś gwarancja.

Treść gwarancji powinna zostać sformułowana w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim.

Gwarancja wskazuje obowiązki gwaranta oraz uprawnienia konsumenta w przypadku, gdy sprzedany towar nie wykazuje właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.

Odpowiedź na reklamację

W myśl artykułu 7a. ustawy z dnia 30 maja 2014 roku (z późniejszymi zmianami) o prawach konsumenta:

„Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania”.

Jakie wady nie podlegają rękojmi?Jakie wady nie podlegają rękojmi?Katarzyna Leszczak

Ważne: Jeśli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację we wspomnianym terminie, uważa się ją za uznaną.

Odpowiedź na reklamację powinna zostać przekazana konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

Odrzucenie reklamacji – co wtedy?

Wśród najczęstszych przyczyn odrzucenia roszczeń reklamacyjnych wymienić należy sytuacje, w których:

• wada powstała w wyniku naturalnego zużycia towaru,

• wystąpienie wady miało bezpośredni związek z niewłaściwym użytkowaniem towaru,

• uszkodzenia towaru mają charakter mechaniczny i powstały z winy konsumenta,

• konsument wiedział o istnieniu wady w momencie zakupu towaru,

• roszczenia konsumenta są nieuzasadnione.

Jak rozpoznać fałszywe recenzje hoteli/usług?Jak rozpoznać fałszywe recenzje hoteli/usług?Małgorzata Łaziuk

Jeśli nasza reklamacja zostanie odrzucona, możemy:

• domagać się ponownego rozpatrzenia sprawy (odwołanie od reklamacji),

• skorzystać z pozasądowych metod rozstrzygnięcia sporu (mediacje, arbitraż),

• skierować sprawę do sądu powszechnego,

• zwrócić się o pomoc do Rzecznika Konsumentów,

• skorzystać ze wsparcia Inspekcji Handlowej.

Dane kontaktowe powiatowych i miejskich Rzeczników Konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są w serwisach internetowych tych instytucji.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!