Czy będą zmiany w fakturach uproszczonych? Jest decyzja Ministerstwa Finansów w tej sprawie

Zakończono konsultacje podatkowe dotyczące ewentualnych zmian w zakresie uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone. Jaką decyzję podjęto?

Czy będą zmiany w fakturach uproszczonych? Jest decyzja Ministerstwa Finansów w tej sprawie
 • Jan Wróblewski
 • /
 • 25 listopada 2020

Faktura uproszczona. Czym jest?

Za podstawowy dokument potwierdzający zawarcie transakcji, a jednocześnie dowodem księgowym, który uprawnia do odliczenia podatku VAT i jest podstawą do wykazania sprzedaży, jest faktura VAT. Zarówno ustawa o VAT, jak i rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur, określają jaki zakres danych musi zawierać faktura VAT w danych przypadkach. Przewidziano również sytuacje, w której podatnik może wystawić tzw. fakturę uproszczoną.

Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT w przypadku gdy:

 • kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo 100 euro (jeżeli kwota ta określona jest w euro)

 • faktura zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku

Podatnik może wystawić fakturę uproszczoną.  Wspomniane uproszczenie polega na tym, że taka faktura nie musi zawierać:

 • imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług oraz jego adresu

 • miary i ilości dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług

 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku

 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku

 • stawki podatku

 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku

 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku

Jakie dane musi zawierać faktura uproszczona?

Faktura uproszczona musi zawierać:

 • datę jej wystawienia

 • numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę

 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku

 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;

 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, jeżeli została określona i różni się od daty wystawienia faktury;

 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi;

 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym także w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, jeżeli nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

 • kwotę należności ogółem.

Konsultacje Ministerstwa Finansów w sprawie faktur uproszczonych

Konsultacje podatkowe dotyczyły ewentualnych zmian w zakresie paragonów fiskalnych za faktury uproszczone. Były one również przyczyną dialogu, który wywiązał się z biznesem, oraz formą wyjścia naprzeciw postulatom, które były zgłaszane przez organizacje branżowe. Aktualnie w Ministerstwie Finansów trwają prace legislacyjne, dzięki którym podatnicy nie będą już zmuszeni do niewykazywania odrębnie w nowym JPK_VAT podstawy opodatkowania, oraz podatku należnego, który wynika z paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone do dnia 30 czerwca 2021 r.

Dlaczego proponowane zmiany nie będą procedowane?

Dnia 23 listopada 2020 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło swoją decyzję dotycząca zmian w sprawie uproszczonych faktur. Zgodnie z nią nie będą one procedowane. Dla podatników oznacza to, że są oni zobowiązani stosować zasady, które zostały przedstawione przez resort w ramach ostatnich objaśnień podatkowych.

„Po analizie uwag spływających w ramach konsultacji zdecydowano o dalszym nieprocedowaniu proponowanych zmian w fakturach uproszczonych. W konsekwencji należy stosować w tym zakresie Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów” – możemy przeczytać w informacji opublikowanej przez resort finansów.

Jakie objaśnienia podatkowe należy stosować?

Decyzja resortu o nieprocedowaniu zmian w fakturach uproszczonych oznacza, że należy się stosować do poprzednich objaśnień podatkowych. Według nich do 31 grudnia 2020 r. paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone nie będą musiały być wykazywane w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) odrębnie. By móc skorzystać z takiego rozwiązania, musimy w tym okresie, czyli do końca 2020 r. ująć zarówno wartość sprzedaży netto, jak i wysokość podatku należnego wynikającego ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży.

„Natomiast od 1 stycznia 2021 r. wszyscy podatnicy wykazują odrębnie w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone. Należy również wskazać, iż w ramach nowego JPK_VAT ustawodawca wprowadził nowe oznaczenia, których obowiązek stosowania dla niektórych kategorii dostaw i usług wynika z rozporządzenia JPK_VAT”- możemy przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!