Czy jeden z małżonków może wziąć kredyt bez zgody drugiego?

Czy możliwe jest zaciągnięcie kredytu przez jednego z małżonków bez wiedzy i zgody drugiego? Czy istnieją sytuacje, kiedy kredyt można wziąć samodzielnie, a kiedy wymagana jest zgoda obojga małżonków? Jakie konsekwencje prawne niesie za sobą decyzja o samodzielnym zaciągnięciu zobowiązania finansowego? 

Czy jeden z małżonków może wziąć kredyt bez zgody drugiego?
  • Katarzyna Leszczak
  • /
  • 7 maja 2024

Ramy prawne zobowiązań

W polskim systemie prawnym, status prawny małżonków w kontekście zobowiązań finansowych jest regulowany przez kilka kluczowych przepisów. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, istnieje zasada wspólności majątkowej, która obowiązuje, chyba że małżonkowie postanowią inaczej poprzez umowę majątkową małżeńską. W ramach wspólności majątkowej, zaciągnięcie kredytu, które kwalifikuje się do działań w ramach codziennego zarządzania majątkiem wspólnym w małżeństwie., zazwyczaj nie wymaga zgody współmałżonka. Obejmuje to zobowiązania, które służą bieżącemu zaspokojeniu potrzeb rodziny.

Jednakże, gdy mowa o zobowiązaniach, które wykraczają poza codzienne zarządzanie majątkiem wspólnym – takich jak kredyty hipoteczne czy inwestycje o wysokiej wartości – prawo wymaga zgody obu małżonków. To zabezpieczenie ma na celu ochronę interesów obu stron i zapobieganie sytuacjom, w których jednostronne decyzje mogłyby negatywnie wpłynąć na stabilność finansową rodziny. Uzyskanie kredytu hipotecznego bez zgody drugiego małżonka jest niemożliwe, gdyż banki nie przyznają takich kredytów bez współudziału obu stron. Wynika to między innymi z faktu, że kredyt hipoteczny zazwyczaj wymaga zabezpieczenia, takiego jak hipoteka na nieruchomości, która często wpisuje się w skład wspólnego majątku małżeńskiego.

Co grozi za utratę dokumentów tożsamości?Co grozi za utratę dokumentów tożsamości? Anna Pakaszewska-Cetera

Ochrona prawna drugiego małżonka

W przypadku naruszenia tych zasad, drugi małżonek ma prawo dochodzić swoich praw w sądzie, starając się o unieważnienie zobowiązania, które zostało zaciągnięte bez jego zgody. Polskie prawo oferuje także inne formy ochrony, takie jak możliwość żądania podziału majątku wspólnego przed rozwiązaniem wspólności majątkowej, co może być szczególnie istotne w przypadkach, gdy jedno z małżonków podejmuje ryzykowne zobowiązania finansowe.

Jakie dokumenty są wymagane przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny?Jakie dokumenty są wymagane przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny? Katarzyna Leszczak

Wnioski i zalecenia

Decyzje o zaciąganiu zobowiązań finansowych w małżeństwie powinny być podejmowane z rozwagą i, w miarę możliwości, po konsultacji z drugim małżonkiem. Transparentność finansowa i wzajemne zaufanie stanowią fundament, na którym można budować stabilność i bezpieczeństwo finansowe, a przestrzeganie prawnych wymogów jest kluczowe dla ochrony interesów obu stron.

Gwarancja wsparcia w zakupie pierwszego mieszkania w 2024 rokuGwarancja wsparcia w zakupie pierwszego mieszkania w 2024 rokuKatarzyna Leszczak

Warto zatem zawsze pamiętać o konieczności konsultacji i wspólnego podejmowania decyzji w tak ważnych kwestiach, jak zobowiązania finansowe, co nie tylko jest wymogiem prawnym, ale również najlepszą praktyką wzmacniającą małżeńskie relacje.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!