Co zakłada „Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024-2027”?

Rada Ministrów przyjęła „Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024-2027” (WPFP). Co zawiera opracowany zgodnie z ustawą o finansach publicznych dokument? Wyjaśniamy.

Co zakłada „Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024-2027”?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 9 maja 2024

Optymistyczne prognozy

Opracowana przez ekspertów Ministerstwa Finansów strategia określa cele głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji, stanowiąc przy tym podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na następny rok budżetowy.

Czym jest i co zakłada Krajowy Plan Odbudowy?Czym jest i co zakłada Krajowy Plan Odbudowy?Jakub Stasak

Zgodnie z założeniami WPFP, rok bieżący przyniesie ze sobą przyspieszenie wzrostu realnego PKB do 3,1% (wobec 0,2% w roku 2023), w roku 2025 analizowany wskaźnik osiągnie natomiast 3,7%.

Zawarte w Planie prognozy wskazują ponadto, że wzrost gospodarczy utrzyma się w Polsce na poziomie około 3% także w kolejnych latach, co będzie możliwe m.in. dzięki malejącej inflacji oraz inwestycjom podejmowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Nowa strategia konsolidacyjna już jesienią

Obliczany według unijnej metodyki ESA2010 deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł w naszym kraju w 2023 roku 5,1% PKB, wynik ten był zatem gorszy o 1,7 punktu procentowego PKB w stosunku do roku 2022.

Warto zauważyć jednak, że tak znaczne przekroczenie przez deficyt budżetowy progu 3% PKB miało w Polsce charakter jedynie incydentalny.

Źródeł powyższego stany rzeczy upatrywać zaś należy przede wszystkim w znaczącym wzroście nakładów na modernizację sił zbrojnych (ustawa o obronie Ojczyzny) oraz działań osłonowych łagodzących skutki wyższych cen energii, wspierających gospodarstwa domowe, podmioty wrażliwe i przedsiębiorstwa w ramach tarczy antyinflacyjnej, energetycznej i solidarnościowej.

Jakie są założenia Europejskiego Zielonego Ładu?Jakie są założenia Europejskiego Zielonego Ładu?Jakub Stasak

Począwszy od przyszłego roku, WPFP zakłada stopniowe zmniejszanie deficytu średnio o 0,5% PKB w ujęciu strukturalnym rocznie.

Redukcja deficytu stanie się możliwa dzięki podjęciu dodatkowych działań konsolidacyjnych, których strategię rząd przedstawi już jesienią.

Zostanie ona opracowana w ramach planu budżetowo-strukturalnego wymaganego nowymi zasadami zarządzania gospodarczego Unii Europejskiej.

Rada Fiskalna – nowy organ doradczy Ministerstwa Finansów

Wśród najważniejszych następstw unijnej reformy zarządzania gospodarczego znalazło się, chociażby zwiększenie znaczenia niezależnych instytucji fiskalnych w systemie finansów publicznych poszczególnych państw członkowskich.

Tego rodzaju instytucje mają pełnić funkcję doradczą w kwestiach dotyczących finansów publicznych, w Ministerstwie Finansów trwają więc zakrojone na szeroką skalę prace nad przepisami ustanawiającymi Radę Fiskalną.

Które prawo jest ważniejsze, polskie czy unijne?Które prawo jest ważniejsze, polskie czy unijne?Jakub Stasak

Realizacja projektu przebiega w ścisłej współpracy z ekspertami Banku Światowego, a jego zakończenie planowane jest jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku.

Drugi kwartał 2024 roku to równocześnie najbardziej prawdopodobny termin przedstawienia przez resort propozycji dostosowania stabilizującej reguły wydatkowej, zawartej w artykule 112aa. ustawy o finansach publicznych, do zmian w unijnych regułach budżetowych.

Co niezwykle istotne, proponowane innowacje uwzględniają także wnioski z cyklicznego przeglądu reguły, prowadzonego we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!