Jakie są założenia Europejskiego Zielonego Ładu?

Europejski Zielony Ład to przyjęta przez państwa członkowskie Unii Europejskiej strategia, zakładająca osiągnięcie całkowitej neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jakie działania mają pomóc w osiągnięciu tego celu? Wyjaśniamy.

Jakie są założenia Europejskiego Zielonego Ładu?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 18 marca 2024

Porozumienie paryskie

W dniach od 30 listopada do 12 grudnia 2015 roku w stolicy Francji odbyła się Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu.

Zwieńczenie międzynarodowych obrad stanowiło tzw. porozumienie paryskie – dokument zobowiązujący swoich sygnatariuszy do przedstawienia do 2020 roku długoterminowych scenariuszy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (zgodnie z metodologią przyjętą przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu).

Porozumienie paryskie jednogłośnie zaakceptowało wszystkie 195 uczestniczących w spotkaniu państw, a datę rozpoczęcia składania podpisów ustalono na 22 kwietnia 2016 roku.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej reprezentowane były podwójnie – zarówno przez poszczególne delegacje krajowe, jak i przez władze Wspólnoty.

W imieniu Polski, podczas zorganizowanych w Nowym Jorku specjalnych uroczystości, dokument podpisała ówczesna premier Beata Szydło.

Komisja Europejska zdecydowała — fundusze dla Polski odblokowaneKomisja Europejska zdecydowała — fundusze dla Polski odblokowaneJakub Stasak

Wyrażony w artykule 2. niniejszego aktu prawnego długoterminowy cel porozumienia to:

„Intensyfikacja globalnej odpowiedzi na zagrożenie związane ze zmianami klimatu, w kontekście zrównoważonego rozwoju i wysiłków na rzecz likwidacji ubóstwa”.

W osiągnięciu wspomnianego założenia pomóc mają m.in.:

• ograniczenie wzrostu średniej temperatury globalnej do poziomu znacznie niższego niż 2°C powyżej poziomu przedindustrialnego oraz podejmowanie wysiłków mających na celu ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5°C powyżej poziomu przedindustrialnego, uznając, że to znacząco zmniejszy ryzyka związane ze zmianami klimatu i ich skutki,

• zwiększenie zdolności do adaptacji do negatywnych skutków zmian klimatu oraz wspieranie odporności na zmiany klimatu i rozwoju związanego z niską emisją gazów cieplarnianych w sposób niezagrażający produkcji żywności,

• zapewnienie spójności przepływów finansowych ze ścieżką prowadzącą do niskiego poziomu emisji gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego na zmiany klimatu.

Wprowadzenie Europejskiego Zielonego Ładu jest wypełnieniem unijnych zobowiązań, wynikających bezpośrednio właśnie z podpisania i ratyfikacji porozumienia paryskiego.

Całkowita neutralność klimatyczna do 2050 roku

Główne założenia Europejskiego Zielonego Ładu Komisja Europejska przedstawiła w komunikacie z 11 grudnia 2019 roku.

Eksport żywności z Polski — padł nowy rekordEksport żywności z Polski — padł nowy rekordJakub Stasak

Dokument ten określa nadrzędny cel zaprezentowanej strategii jako:

„Przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 roku osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto i w ramach której wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych”.

Motorem napędowym wprowadzanych zmian jest ponadto:

„Ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego UE oraz ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami związanymi ze środowiskiem”.

Z jakich elementów składa się Europejski Zielony Ład?

Europejski Zielony Ład składa się z takich elementów jak:

• bardziej ambitne cele klimatyczne,

• dostarczanie czystej, przystępnej cenowo i bezpiecznej energii,

• zmobilizowania sektora przemysłu na rzecz czystej gospodarki o obiegu zamkniętym,

• budowanie i remontowanie w sposób oszczędzający energię i zasoby,

• ochrona i odbudowa ekosystemów i bioróżnorodności,

• przyspieszenie przejścia na zrównoważoną i inteligentną mobilność,

• "Od pola do stołu" — stworzenia sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego,

• zerowy poziom emisji zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska.

Które prawo jest ważniejsze, polskie czy unijne?Które prawo jest ważniejsze, polskie czy unijne?Jakub Stasak

Zmniejszenie emisyjności gospodarki skupi się w naszym kraju przede wszystkim na systemie energetycznym, budownictwie, przemyśle, transporcie oraz modelu funkcjonowania gospodarstw domowych.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!