Nowe ministerstwo już działa

W drodze przekształcenia Ministerstwa Aktywów Państwowych powstał nowy resort. Szefową, mającego swoją siedzibę w Katowicach, Ministerstwa Przemysłu została Marzena Czarnecka, a podległy jej urząd zajmie się m.in. kwestiami dotyczącymi górnictwa, hutnictwa, gospodarki ropą naftową i gazem oraz polityką atomową.

Nowe ministerstwo już działa
  • Jakub Stasak
  • /
  • 15 marca 2024

Nowy resort już działa

Kadencja trzeciego rządu Donalda Tuska rozpoczęła się 13 grudnia 2023 roku, w jego skład powołano także Ministra Przemysłu, który zgodnie z rozporządzeniem atrybucyjnym miał objąć nadzór nad gospodarką złożami kopalin.

Początkowo obsługą administracyjną tej gałęzi przemysłu zajmowały się Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, była to jednak sytuacja przejściowa.

Komisja Europejska zdecydowała — fundusze dla Polski odblokowaneKomisja Europejska zdecydowała — fundusze dla Polski odblokowaneJakub Stasak

W myśl artykułu 39. ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku (z późniejszymi zmianami) o Radzie Ministrów:

„Ministerstwo tworzy, znosi lub przekształca Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia”.

Artykuł 33. tego samego aktu prawnego stanowi zaś:

„Prezes Rady Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres działania ministra, niezwłocznie po powołaniu Rady Ministrów, a jeżeli minister został powołany w innym czasie – niezwłocznie po jego powołaniu”.

Właśnie na mocy powyższych regulacji prawnych powstało Ministerstwo Przemysłu.

Na czym polega gospodarka złożami kopalin?

Gospodarka złożami kopalin obejmuje m.in.:

• prowadzenie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, racjonalnej gospodarki złożami węglowodorów, węgla brunatnego, węgla kamiennego, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej i miedzi, w obszarze objętym wydobyciem,

• uzgadnianie koncesji na wydobywanie udzielanych przez ministra właściwego do spraw środowiska, w zakresie kopalin objętych własnością górniczą Skarbu Państwa,

• współpracę w nadzorze nad wydobywaniem kopalin,

• kwestie związane z kwalifikacjami zawodowymi w zakresie górnictwa.

Ułatwienia w prowadzeniu biznesu — minister spotkał się z przedsiębiorcamiUłatwienia w prowadzeniu biznesu — minister spotkał się z przedsiębiorcamiJakub Stasak

Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin sprawuje ponadto nadzór nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Ministerstwo w sercu przemysłu

Resort przemysłu jest 19 ministerstwem działającym w strukturach rządu Donalda Tuska i pierwszym zlokalizowanym poza Warszawą.

W zorganizowanych w jego katowickiej siedzibie uroczystościach inauguracyjnych udział wzięli m.in. Minister Aktywów Państwowych Borys Budka oraz Minister Finansów Andrzej Domański.

Podczas swojego wystąpienia szef resortu aktywów państwowych zapewniał:

„Będziemy pokazywać region nie tylko od strony węglowej. Chcemy przede wszystkim pokazywać, że jest tu wielki potencjał przemysłów kreatywnych, transformacji energetycznej i potencjał ludzi, którzy potrafią ciężko pracować i odnajdować się w różnych gałęziach przemysłu. To dopiero pierwszy krok”.

Rozliczenie PIT za 2023 rok — sprawdź nowe możliwościRozliczenie PIT za 2023 rok — sprawdź nowe możliwościJakub Stasak

Kierująca nowym ministerstwem Marzena Czarnecka podkreśliła natomiast:

„Transformacja energetyczna w Polsce przebiegnie od węgla do atomu, dlatego lokalizacja Ministerstwa Przemysłu na Śląsku jest najlepsza […] To jest serce przemysłu, ale to też będzie odzwierciedlało działalność w całej Polsce”.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!