Rekrutacja do przedszkoli. Co trzeba o niej wiedzieć?

Marzec i kwiecień to miesiące, w których w wielu miastach odbywa się rekrutacja do przedszkoli publicznych. Rodzice powinni zanotować ważne terminy, zapoznać się z kryteriami  przyjęć, a także zasadami składania odwołań od negatywnej decyzji — to bardzo ważna czynność!

Rekrutacja do przedszkoli. Co trzeba o niej wiedzieć?
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 18 marca 2024

Jakie dokumenty są potrzebne?

Podczas rekrutacji należy zastosować się do wytycznych, które są przedstawiane przez placówki. Zwykle obejmują one dostarczenie wypełnionego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, który jest formularzem informacyjnym zawierającym dane osobowe dziecka i rodziców, informacje kontaktowe, a także preferowanych placówek, pierwszego, drugiego i kolejnego wyboru. Placówka może prosić o przedstawienie aktu urodzenia dziecka, która stanowi potwierdzenie wieku. Wymagane mogą być także dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania,

W niektórych przypadkach, rodzice mogą być zobligowani do złożenia oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, które potwierdza, że dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania do przedszkola lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przedszkole/szkoła planuje wycieczkę. O czym musisz pamiętać jako rodzic?Przedszkole/szkoła planuje wycieczkę. O czym musisz pamiętać jako rodzic? Monika Świetlińska

Warto również pamiętać, że procedury rekrutacyjne mogą się różnić w zależności od regionu, więc zawsze warto sprawdzić w konkretnych placówkach, jakie dokładnie dokumenty są wymagane.

Jeśli rodzice nie są w związku, mogą być potrzebne przedstawienie dokumentu potwierdzającego, że dany rodzic ma prawo do podejmowania decyzji dotyczących dziecka, takiego jak wyrok sądu przyznający opiekę lub mówiący, że drugi rodzic został pozbawiony praw rodzicielskich. Często niezbędna jest zgoda obydwojga rodziców.

Jeśli jeden z rodziców nie wyraża zgody na uczęszczanie pociechy do przedszkola może to skomplikować proces. W takiej sytuacji najlepiej jest skonsultować się z placówką oraz ewentualnie uzyskać poradę prawną w celu otrzymania informacji, jakie kroki należy podjąć. Postępowanie może być uzależnione od decyzji sądu rodzinnego, który wydaje postanowienie w tej sprawie.

System punktowy w rekrutacji

Jest stosowany w celu sprawiedliwego i przejrzystego przydziału miejsc w przedszkolach. Polega on na przyznawaniu punktów na podstawie określonych kryteriów, a decyzja o przyjęciu dziecka jest podejmowana na podstawie liczby zdobytych punktów.Kryteria przyznawania punktów mogą obejmować takie czynniki jak:

  • Miejsce zamieszkania — przedszkole może przyznawać punkty za zamieszkiwanie w danym mieście oraz rozliczanie podatków;
  • Liczba rodzeństwa w przedszkolu — często rodzice mają dodatkowe punkty, jeśli ich dziecko ma rodzeństwo już uczęszczające do tego samego przedszkola;
  • Kryteria społeczne — mogą obejmować takie czynniki jak status socjalny rodziny, czy sytuację mieszkaniową, niepełnosprawność członka rodziny (rodzica lub rodzeństwa);
  • Zatrudnienie — osoby zatrudnione mogą otrzymać określoną liczbę punktów;
  • Samotne wychowywanie dziecka.

W procesie rekrutacyjnym rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w jednym lub kilku wybranych przedszkolach. Zazwyczaj podają preferowane placówki, w kolejności, która odpowiada ich pierwszemu, drugiemu, trzeciemu wyborowi itd. Decyzja o przyjęciu dziecka jest podejmowana na podstawie liczby zdobytych punktów oraz dostępnych miejsc w danej placówce.

Droga odwołania — jak wygląda?

Gdy dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola istnieje możliwość złożenia odwołania, ważne jest, by zrobić to do 7 dni od ogłoszenia decyzji rekrutacyjnej.  Warto przygotować dokumentację, która może potwierdzić argumenty przedstawione w odwołaniu. To mogą być kopie dokumentów potwierdzających dane osobowe dziecka, dokumentacja medyczna czy dowody związane z kryteriami rekrutacyjnymi.

Kolejnym krokiem jest przekazanie odwołania dyrektorowi placówki — tę czynność trzeba wykonać w ciągu 7 dni od momentu przedstawienia decyzji komisji rekrutacyjnej. W razie niepowodzeń można również złożyć wniosek do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od chwili, w której podana informacja o wyniku odwołania do dyrektora. Tu nie jest potrzebna wizyta w sądzie — dokument składany jest za pośrednictwem dyrektora przedszkola. Zalecany jest kontakt z prawnikiem, który pomoże przygotować wniosek zgodnie z wymogami formalnymi. Nie należy również zapominać o kosztach: wizyty u prawnika (jeśli się odbędzie) oraz skargi, opłata to 200 zł.

Samotny rodzic w pracySamotny rodzic w pracyMałgorzata Łaziuk

Procedura odwoławcza obejmuje ona wypełnienie określonego formularza lub napisanie pisma, w którym opisuje się powody, dla których uważa się, że decyzja rekrutacyjna powinna być zmieniona. To odwołanie skierowane może być do dyrektora przedszkola, organu prowadzącego przedszkole (np. urzędu miasta lub gminy), lub do innego właściwego organu administracyjnego.

Po złożeniu odwołania należy oczekiwać na odpowiedź. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, dziecko może zostać przyjęte do przedszkola. Jeśli pociecha nie zostanie przyjęta — trzeba rozważyć warianty opieki np. pomoc członka rodziny, sąsiada, innego rodzica, wynajęcie profesjonalnej opiekunki, czy znalezienie placówki prywatnej (koszty są wysokie). Ostatecznym krokiem może być podjęcie decyzji o poświęcenie się opiece do czasu, gdy znajdzie się miejsce w przedszkolu lub dziecko będzie objęte obowiązkiem szkolnym.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!