W jakich sytuacjach zwoływana jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego?

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to konstytucyjny organ doradczy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie tak wewnętrznego, jak i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Jaki jest jej skład oraz tryb funkcjonowania? Wyjaśniamy.

W jakich sytuacjach zwoływana jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 19 marca 2024

Rada Bezpieczeństwa Narodowego, a Konstytucja

Według drugiego paragrafu 126. artykułu Konstytucji:

„Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium”.

Głowa państwa pełni funkcję najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, który w razie bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia państwa zarządza ich powszechną lub częściową mobilizację i użycie do obrony kraju.

Czym jest Karta Polaka?Czym jest Karta Polaka?Jakub Stasak

Na mocy artykułu 135. ustawy zasadniczej:

„Organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego”.

Skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego

W skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego wchodzą:

• Marszałek Sejmu,

• Marszałek Senatu,

• Prezes Rady Ministrów,

• Minister Obrony Narodowej,

• Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

• Minister Spraw Zagranicznych,

• Koordynator służb specjalnych,

• Szefowie ugrupowań politycznych posiadających kluby parlamentarne, kluby poselskie bądź koła poselskie albo przewodniczący tych klubów lub kół, czy też osoba wskazana przez przewodniczącego klubu parlamentarnego, klubu poselskiego lub koła poselskiego spośród posłów, senatorów lub posłów do Parlamentu Europejskiego,

• Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

• Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Jak wygląda procedura nadania polskiego obywatelstwa?Jak wygląda procedura nadania polskiego obywatelstwa?Jakub Stasak

Na zaproszenie głowy państwa w posiedzeniach Rady uczestniczyć mogą także byli Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej, byli Prezesi Rady Ministrów oraz inne osoby, których udział jest wskazany ze względu na podejmowaną tematykę.

Tryb funkcjonowania Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Rada Bezpieczeństwa Narodowego obraduje na zwoływanych przez Prezydenta posiedzeniach, a jej sekretarzem jest Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Tematykę posiedzeń każdorazowo określa głowa państwa, przekazując jednocześnie Sekretarzowi Rady szczegółowe wytyczne, dotyczące porządku obrad.

W przypadku nieobecności Prezydenta spotkaniom przewodniczy wskazany przez niego członek Rady.

Posiedzenia są niejawne (chyba że Prezydent postanowi inaczej) i co do zasady odbywają się w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Na jaką pomoc możesz liczyć w konsulacie?Na jaką pomoc możesz liczyć w konsulacie?Jakub Stasak

Do zadań Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego jako Sekretarza Rady należy:

• pozyskiwanie od organów władzy publicznej informacji, dokumentów i innych materiałów dotyczących wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa,

• koordynowanie przygotowania materiałów i tez na posiedzenia Rady oraz opracowanie protokołu, komunikatu prasowego i wniosków z posiedzeń Rady,

• przekazywanie członkom Rady porządku obrad oraz dokumentów i innych materiałów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Rady,

• zapewnienie obsługi protokolarnej Rady.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!