Czym jest Rada Gabinetowa?

W przypadku niektórych niezwykle istotnych dla funkcjonowania państwa decyzji kluczową rolę odgrywa głos Prezydenta, przy ich podejmowaniu Konstytucja daje mu jednak możliwość zasięgnięcia opinii organów doradczo-konsultacyjnych. Jednym z nich jest właśnie Rada Gabinetowa.

Czym jest Rada Gabinetowa?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 21 marca 2024

Rada Gabinetowa w Konstytucji

W myśl artykułu 126. Konstytucji:

„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej”.

Ten sam przepis stanowi ponadto, że:

„Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium”.

W jakich sytuacjach zwoływana jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego?W jakich sytuacjach zwoływana jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego?Jakub Stasak

Sprawowanie urzędu głowy państwa wiąże się więc z ogromną odpowiedzialnością, a przy podejmowaniu kluczowych decyzji Prezydent może zasięgać opinii różnego rodzaju organów doradczo-konsultacyjnych – takim organem jest m.in. Rada Gabinetowa.

Zgodnie z artykułem 141. ustawy zasadniczej:

„W sprawach szczególnej wagi Prezydent Rzeczypospolitej może zwołać Radę Gabinetową. Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej”.

Co niezwykle istotne, Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów.

W jakich sytuacjach zwoływana jest Rada Gabinetowa?

Decyzja o zwołaniu i przeprowadzeniu posiedzenia Rady Gabinetowej jest wyłączną kompetencją Prezydenta Rzeczypospolitej, który według własnego uznania decyduje również o tym, jakie aspekty funkcjonowania państwa wypełniają znamiona kwestii, określanych przez Konstytucję jako „sprawy szczególnej wagi”.

Rada Gabinetowa to swoiste, dające możliwość wypracowania wspólnego stanowiska, forum współpracy władzy wykonawczej.

Nowe ministerstwo już działaNowe ministerstwo już działaJakub Stasak

Warto zauważyć, że przedstawione w toku jej posiedzeń opinie, wnioski i uzgodnienia nie mają charakteru prawnie wiążącego, niosą ze sobą jednak ważny walor polityczny.

Głowa państwa może bowiem w ten sposób zwracać uwagę Rady Ministrów na główne bieżące problemy oraz domagać się informacji co do zamiarów lub działań Rządu w tych obszarach.

Rady Gabinetowe zwoływane przez Prezydentów Rzeczypospolitej w latach 2005-2024

Zwołana na 13 lutego 2024 (dokładnie dwa miesiące po powołaniu nowej Rady Ministrów) Rada Gabinetowa, dotyczyła m.in. kwestii związanych z planowanymi inwestycjami, a także dalszymi działaniami Rządu w zakresie strategicznej infrastruktury transportowej, gospodarczej i bezpieczeństwa militarnego kraju.

Jak wygląda procedura nadania polskiego obywatelstwa?Jak wygląda procedura nadania polskiego obywatelstwa?Jakub Stasak

Było to trzecie tego typu spotkanie zainicjowane przez Prezydenta Andrzeja Dudę – dwa poprzednie miały miejsce w roku 2020 – ich tematami były zaś odpowiednio: polityka międzynarodowa w obliczu wydarzeń na Bliskim Wschodzie i obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau oraz sytuacja epidemiczna i walka z COVID-19.

W latach 2005-2015 do posiedzeń Rady Gabinetowej dochodziło ośmiokrotnie – cztery razy zwoływał ją Prezydent Bronisław Komorowski, również cztery razy spotykała się natomiast z inicjatywy Lecha Kaczyńskiego.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!