Wybory samorządowe - udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i seniorów

Osoby, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 60 lat oraz wyborcy niepełnosprawni mogą skorzystać z szeregu ułatwień w dostępie do głosowania. Mowa między innymi o prawie do głosowania korespondencyjnego, bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego czy głosowaniu przez pełnomocnika.

Wybory samorządowe - udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i seniorów
  • Jakub Stasak
  • /
  • 22 marca 2024

Bezpłatny transport

Według przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku (z późniejszymi zmianami) – Kodeks wyborczy, wyborcy niepełnosprawni (o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:

• miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca,

• lokalu wyborczego, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż.

Manipulacje wyborcze — jak się bronić?Manipulacje wyborcze — jak się bronić?Małgorzata Łaziuk

Organem odpowiedzialnym za wspomniany transport jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) gminy, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Uwaga: Jeśli stan zdrowia uprawnionego wyborcy nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć mu opiekun.

Ważne terminy:

do 25 marca

Zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu,

4 kwietnia

Ostateczny termin na poinformowanie uprawnionych wyborców o godzinie transportu w dniu głosowania.

Głosowanie korespondencyjne

Do głosowania korespondencyjnego uprawnieni są wyborcy:

• niepełnosprawni (o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności),

• podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych,

• najpóźniej w dniu głosowania kończący 60 lat.

Głosowanie korespondencyjne nie jest możliwe, jeśli dany obwód do głosowania utworzony został:

• w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu,

• w domu studenckim lub zespołach domów studenckich prowadzonych przez uczelnie czy też inne podmioty na podstawie umów zawartych z uczelniami,

• za granicą i na polskich statkach morskich.

Kto może zostać wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta?Kto może zostać wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta?Jakub Stasak

Ważne terminy:

do 25 marca

Zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego (w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a),

• wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza do 5. dnia przed dniem wyborów, a w przypadku, gdy rozpoczął on podleganie niniejszym środkom po wskazanym terminie – do 2. dnia przed dniem wyborów.

Głosowanie przez pełnomocnika

Wyborcy niepełnosprawni (o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) oraz osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, mają możliwość zagłosowania przez pełnomocnika.

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest jednak wyłączone, jeżeli dany obwód do głosowania utworzony został:

• w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu,

• w domu studenckim lub zespołach domów studenckich prowadzonych przez uczelnie czy też inne podmioty na podstawie umów zawartych z uczelniami,

• za granicą i na polskich statkach morskich.

Pełnomocnikiem zostać może osoba posiadająca prawo wybierania i niebędąca:

• członkiem obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,

• mężem zaufania,

• kandydatem w danych wyborach.

Czy obcokrajowiec może oddać głos w wyborach samorządowych?Czy obcokrajowiec może oddać głos w wyborach samorządowych?Jakub Stasak

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od jednej lub dwóch osób – druga ewentualność dozwolona jest wyłącznie, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki bądź kurateli w stosunku do pełnomocnika.

W myśl artykułu 56. Kodeksu wyborczego:

„Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania”.

Ważne terminy:

do 29 marca

Składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!