Nowe przepisy dotyczące konfiskaty pojazdów - ministerstwo wyjaśnia niejasności

Od 14 marca 2024 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące przepadku pojazdów mechanicznych, jeśli za ich kierownicą znalazły się osoby będące pod wpływem alkoholu. Wszelkie prawne niejasności związane ze wspomnianymi zmianami wyjaśnił w specjalnym komunikacie resort sprawiedliwości.

Nowe przepisy dotyczące konfiskaty pojazdów - ministerstwo wyjaśnia niejasności
  • Jakub Stasak
  • /
  • 26 marca 2024

Przepadek pojazdu – w jakich okolicznościach jest możliwy?

Analizowane zmiany w Kodeksie karnym weszły w życie 14 marca bieżącego roku jako rezultat ustawy nowelizacyjnej z 7 lipca 2022 roku.

Co jednak niezwykle istotne, przepadek pojazdu mechanicznego mógł zostać orzeczony przez sąd również wcześniej – np. jeśli pojazd służył do popełnienia przestępstwa.

Dodatkową, obowiązującą właśnie od 14 marca tego roku, formę przepadku wprowadził artykuł 44b. Kodeksu karnego.

Jazda samochodem po alkoholu. Jakie konsekwencje?Jazda samochodem po alkoholu. Jakie konsekwencje?Małgorzata Łaziuk

Przepadek pojazdu mechanicznego orzekany jest przez sąd obligatoryjnie (obowiązkowo) w przypadku, gdy sprawca:

• spowodował katastrofę, jej bezpośrednie niebezpieczeństwo lub wypadek, a stężenie alkoholu we krwi przekraczało 1 promil,

• prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości, a stężenie alkoholu we krwi przekraczało 1,5 promila,

• prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości (stężenie alkoholu we krwi przekraczało 0,5 promila) w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów, albo gdy sprawca był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego bądź za przestępstwo komunikacyjne popełnione w stanie nietrzeźwości.

Fakultatywny przepadek pojazdu ma zaś miejsce w sytuacji, gdy sprawca spowodował katastrofę, jej bezpośrednie niebezpieczeństwo lub wypadek, a stężenie alkoholu we krwi przekraczało 0,5 promila, ale nie było wyższe niż 1 promil.

Tymczasowe zajęcie pojazdu

W razie popełnienia przestępstwa, za które przepadek pojazdu orzekany jest obligatoryjnie, Policja dokonuje jego tymczasowego zajęcia.

Środek powyższy trwa maksymalnie siedem dni – wówczas prokurator powinien postanowić o dokonaniu zabezpieczenia majątkowego na pojeździe, jeśli tego nie zrobi, tymczasowe zajęcie upada i pojazd zwracany jest właścicielowi.

Renta alkoholowa. Czy takie świadczenie istnieje?Renta alkoholowa. Czy takie świadczenie istnieje?Małgorzata Łaziuk

Decyzja prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym na danym pojeździe może zostać podjęta także, gdy:

• tymczasowe zajęcie upadnie,

• Policja nie dokonała tymczasowego zajęcia.

Ważne: Brak zabezpieczenia majątkowego nie oznacza, że w ewentualnym wyroku skazującym sąd nie będzie mógł orzec przepadku pojazdu.

Sprawca nie był właścicielem samochodu – co wtedy?

Jeśli sprawca nie jest wyłącznym właścicielem pojazdu lub po popełnieniu przestępstwa zbył go, darował bądź ukrył, sąd orzeka przepadek równowartości tego pojazdu.

Czy dzieci mogą kupić piwo 0%? Odpowiadamy!Czy dzieci mogą kupić piwo 0%? Odpowiadamy!Małgorzata Łaziuk

Zgodnie z drugim paragrafem artykułu 44b. Kodeksu karnego:

„Za równowartość pojazdu uznaje się wartość pojazdu określoną w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo, a w razie braku polisy — średnią wartość rynkową pojazdu odpowiadającego, przy uwzględnieniu marki, modelu, roku produkcji, typu nadwozia, rodzaju napędu i silnika, pojemności lub mocy silnika oraz przybliżonego przebiegu, pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę, ustaloną na podstawie dostępnych danych, bez powoływania w tym celu biegłego”.

Zasięgnięcie opinii biegłego następuje zaś, jeżeli ustalenie średniej wartości rynkowej pojazdu odpowiadającego pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę w chwili popełnienia przestępstwa, nie jest możliwe ze względu na szczególne cechy tego pojazdu.

Według paragrafu czwartego cytowanego już artykułu 44b. Kodeksu karnego:

„Przepadku pojazdu mechanicznego oraz przepadku równowartości pojazdu […] nie orzeka się, jeżeli sprawca prowadził niestanowiący jego własności pojazd mechaniczny, wykonując czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy”.

W okolicznościach powyższych orzekana jest natomiast nawiązka w wysokości co najmniej 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!