Płacenie alimentów na rodzica - jeśli nie wywiązywał się z obowiązków rodzicielskich

Rodzic zobowiązany jest do pokrywania kosztów utrzymania dziecka. Czy jednak w okresie, gdy sam jest niedołężny i potrzebuje wsparcia finansowego może uzyskać alimenty od rodziny? Co, jeśli nie wykonywał należycie obowiązków rodzicielskich? To bardzo trudne zagadnienie: warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na ten temat.

Płacenie alimentów na rodzica - jeśli nie wywiązywał się z obowiązków rodzicielskich
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 26 marca 2024

Alimenty na osobę starszą

Nie istnieje pojęcie "alimentów przysługującym osobom starszym" jako oddzielnego rodzaju wsparcia, jednak w przypadku pozbawienia środków do życia można mieć prawo do uzyskania pomocy finansowej od osób najbliższych.

Gdy ktoś nie jest w stanie samodzielnie utrzymać się, istnieje możliwość wystąpić z wnioskiem o alimenty do krewnych w linii prostej (wstępnych i zstępnych) oraz rodzeństwa — są oni zobowiązani do udzielenia wsparcia finansowego zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.  Wysokość będzie ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb oraz możliwości finansowych osób zobowiązanych do ich płacenia.

Przesyłanie alimentów. O czym trzeba pamiętać?Przesyłanie alimentów. O czym trzeba pamiętać? Małgorzata Łaziuk

W niektórych przypadkach można ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej lub inne formy wsparcia finansowego ze strony państwa — warto odwiedzić instytucje pomocowe — można tam uzyskać aktualne informacje od pracowników.

Jak je uzyskać?

W starzejącym się społeczeństwie coraz częściej pojawia się potrzeba wsparcia osób starszych, zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie są one w stanie samodzielnie utrzymać się finansowo. Jednym z możliwych źródeł wsparcia są alimenty. Aby ubiegać się o takie świadczenie warto:

  • Przeprowadzić konsultację z prawnikiem: Zasięgnięcie porady od osoby specjalizującej się w sprawach rodzinnych jest ważne. Prawnik może udzielić niezbędnych informacji na temat prawa alimentacyjnego oraz pomóc w przygotowaniu wniosku do sądu. Można także skorzystać z bezpłatnych porad, które przeprowadzane są w wielu polskich miastach i miasteczkach;
  • Skontaktować się z MOPS lub GOPS: Pracownicy mogą udzielić porad dotyczących procedury uzyskania alimentów oraz pomóc w wypełnieniu niezbędnych dokumentów;
  • Złożyć wniosek do sądu: Trzeba to zrobić w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby, która ubiega się o alimenty;
  • Skompletować dokumentację potwierdzającą sytuację finansową: Warto przedstawić informacje finansowe potwierdzające sytuację osoby ubiegającej się o alimenty. Podobny krok powinna wykonać osoba, która ma być zobowiązana do ich płacenia.

Sąd rozpatrzy wniosek o alimenty uwzględniając przedstawione dowody oraz okoliczności sprawy. Podjęta decyzja będzie oparta na zasadach prawa i uwzględni potrzeby oraz możliwości finansowe wszystkich stron. W przypadku trudności lub pytań pomocą mogą służyć także organizacje pozarządowe, poradnie prawne oraz pracownicy socjalni.

Co, jeśli ktoś nie wywiązywał się z obowiązku alimentacyjnego lub był pozbawiony praw rodzicielskich?

Rozważając sytuację, w której osoba, która wcześniej nie wywiązywała się z obowiązków rodzicielskich, teraz wnioskuje o alimenty od dziecka, należy wnikliwie przyjrzeć się wszystkim aspektom tej sprawy. Sąd będzie musiał uwzględnić wiele czynników.

Jeśli obowiązki rodzicielskie były zaniedbywane to jej dotychczasowe działania lub zaniechania mogą stanowić istotny element analizy sądu podczas rozpatrywania sprawy alimentacyjnej. Decyzja sądu będzie oparta na kompleksowej ocenie wszystkich okoliczności sprawy, z naciskiem na zapewnienie najlepszego interesu dziecka. Na decyzję może na przykład wpływać brak wcześniejszej alimentacji (i istnienie długów z tego tytułu), pozbawienie praw rodzicielskich, znęcanie się psychiczne lub fizyczne.

Alimenty, a pełnoletnie dziecko. Jakie czynności trzeba wykonać?Alimenty, a pełnoletnie dziecko. Jakie czynności trzeba wykonać?Małgorzata Łaziuk

Niezwykle istotne jest, aby mieć wsparcie profesjonalnego prawnika specjalizującego się w sprawach rodzinnych. Taka osoba będzie w stanie pomóc zrozumieć skomplikowane kwestie prawne związane z alimentami oraz efektywnie reprezentować interesy swojego klienta przed sądem. Korzystając z fachowej pomocy prawnej, można skuteczniej bronić swoich praw i interesów.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!