Remis w drugiej turze wyborów samorządowych - co wtedy?

Zaledwie nieco ponad tydzień dzieli nas od wyborów samorządowych. Tego właśnie dnia każdy wyborca będzie mógł wyrazić swoje poparcie między innymi dla wybranego kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Choć zdarza się to niezwykle rzadko, Kodeks wyborczy przewiduje również ewentualność, w której głosowanie kończy się remisem. Co wtedy? Wyjaśniamy.

Remis w drugiej turze wyborów samorządowych - co wtedy?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 27 marca 2024

Wybory wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – podstawowe zasady

Na mocy przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku (z późniejszymi zmianami) – Kodeks wyborczy, wybory wójta (burmistrza, prezydenta miasta) są powszechne, równe, bezpośrednie oraz przeprowadzane w głosowaniu tajnym.

Dany kandydat nie może starać się o to samo stanowisko w innej gminie (mieście) ani kandydować w tych samych wyborach również do rady powiatu czy sejmiku województwa.

Wybory samorządowe — udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i seniorówWybory samorządowe — udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i seniorówJakub Stasak

Dopuszczalne jest zaś równoczesne ubieganie się o mandat radnego gminy, jednak wyłącznie tej, w której kandyduje się na wójta.

Zasada powyższa ma szczególne znaczenie, ponieważ bierne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy posiadają wyłącznie osoby na stałe zamieszkujące na jej obszarze, podczas gdy kandydat na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy (miasta), w której kandyduje.

Wybory wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – przebieg głosowania

Wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) zostaje kandydat, który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Jeśli wspomnianej liczby głosów nie otrzyma żaden z kandydatów, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie – ewentualna druga tura tegorocznych wyborów samorządowych odbędzie się więc 21 kwietnia.

Kto może zostać wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta?Kto może zostać wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta?Jakub Stasak

W myśl paragrafu trzeciego 473. artykułu Kodeksu wyborczego:

„W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku gdy więcej niż dwóch kandydatów otrzyma liczbę głosów uprawniającą do udziału w ponownym głosowaniu, o dopuszczeniu kandydata do wyborów w ponownym głosowaniu rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał większą liczbę głosów, a jeżeli liczba tych obwodów byłaby równa — rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą. W losowaniu mają prawo uczestniczenia wszyscy kandydaci lub pełnomocnicy wyborczy ich komitetów wyborczych”.

W drugiej turze wyborów zwycięża ten z kandydatów, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów.

Wójt wybrany w drodze losowania? – to możliwe

Jeżeli przed przeprowadzeniem ponownego głosowania którakolwiek z biorących w nim udział osób wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze albo umrze, w ponownym głosowaniu bierze udział jeden kandydat.

Czy obcokrajowiec może oddać głos w wyborach samorządowych?Czy obcokrajowiec może oddać głos w wyborach samorządowych?Jakub Stasak

Zgodnie zaś z paragrafem siódmym 473. artykułu Kodeksu wyborczego:

„W przypadku gdy obaj kandydaci w ponownym głosowaniu otrzymają tę samą liczbę głosów, za wybranego uważa się tego kandydata, który w większej liczbie obwodów głosowania otrzymał więcej głosów niż drugi kandydat. Jeżeli liczby obwodów, o których mowa w zdaniu poprzednim, byłyby równe, o wyborze wójta rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą. W losowaniu mają prawo uczestniczenia obaj kandydaci lub pełnomocnicy wyborczy ich komitetów wyborczych”.

Tryb przeprowadzania niniejszego losowania określa Państwowa Komisja Wyborcza. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!