Czy obcokrajowiec może oddać głos w wyborach samorządowych?

Dokładnie 26 dni dzieli nas od wyborów samorządowych. Co ciekawe, pod pewnymi warunkami, tak czynne, jak i bierne prawo wyborcze przysługuje również osobom nieposiadającym polskiego obywatelstwa. O jakich grupach cudzoziemców mowa? Wyjaśniamy.

Czy obcokrajowiec może oddać głos w wyborach samorządowych?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 12 marca 2024

Kto ma prawa wyborcze w Polsce?

Zgodnie z artykułem 62. Konstytucji czynne prawo wyborcze, czyli prawo do udziału w referendum, wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego przysługuje każdemu, kto:

• jest polskim obywatelem,

• najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

• posiada pełnię praw publicznych i wyborczych,

• nie jest ubezwłasnowolniony (na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu).

Jakie są konsekwencje naruszenia praw wyborcy w dniu głosowania?Jakie są konsekwencje naruszenia praw wyborcy w dniu głosowania?Anna Pakaszewska-Cetera

Bierne prawo wyborcze (prawo do bycia wybranym) ma natomiast w naszym kraju każda osoba, legitymująca się prawem czynnym, z zastrzeżeniem jednak, że musi ona spełnić także dodatkowe warunki, uzależnione bezpośrednio od rodzaju wyborów, w których zamierza wziąć udział.

Wybory samorządowe w Polsce, a przepisy unijne

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 roku) niektóre przepisy prawa krajowego musiały zostać dostosowane do obowiązujących na terenie całej Wspólnoty traktatów i dyrektyw.

Jednym z tego rodzaju dokumentów jest dyrektywa z dnia 19 grudnia 1994 roku ustanawiająca szczegółowe zasady korzystania z prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii zamieszkałych w Państwie Członkowskim, którego nie są obywatelami.

Według artykułu 3. wspomnianego aktu prawnego każda osoba, która w określonym dniu:

• jest obywatelem Unii Europejskiej,

• nie jest obywatelem państwa członkowskiego zamieszkania, lecz spełnia te same warunki w zakresie prawa głosowania i kandydowania w wyborach, jakie to państwa nakłada na swoich obywateli w przepisach swojego prawa, ma prawo głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych w państwie członkowskim, w którym zamieszkuje.

Co najbardziej irytuje Polaków w czasie kampanii wyborczej?Co najbardziej irytuje Polaków w czasie kampanii wyborczej?Monika Świetlińska

Znacznie bardziej szczegółowo niż Konstytucja kwestię posiadania czynnego i biernego prawa wyborczego omawia ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku (z późniejszymi zmianami) – Kodeks wyborczy.

Właśnie Kodeks wyborczy wdrożył do krajowego systemu prawnego omawiane regulacje unijne.

Co niezwykle istotne, ustawodawca uznał jednak, że zakres znaczeniowy użytego w analizowanej dyrektywie pojęcia „wybory lokale” jest nieco węższy niż organizowane w Polsce wybory samorządowe.

Ponadto czynny i bierny udział w wyborach samorządowych niższego szczebla mogą wziąć także obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Głosowanie cudzoziemców w wyborach samorządowych 2024 – Informacja PKW

W datowanej na 7 lutego 2024 roku Informacji Państwowej Komisji Wyborczej, czytamy:

„Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej mogą głosować i kandydować w wyborach do rad gmin, oraz głosować w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku, pod warunkiem że są ujęci w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców”.

Różnice między systemem wyborczym w Polsce a innymi krajami EuropyRóżnice między systemem wyborczym w Polsce a innymi krajami EuropyAnna Pakaszewska-Cetera

Wobec powyższego zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie posiadają zaś:

• czynnego prawa wyborczego w wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa,

• biernego prawa wyborczego w wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!