Odebranie dzieci rodzicom - co później?

Zapewnienie dziecku odpowiednich warunków do życia oraz nauki to niezwykle ważna sprawa. Co w przypadku, gdy rodzice nie zapewniają tego pociechom? Jakie kroki mogą zostać podjęte?

Odebranie dzieci rodzicom - co później?
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 11 marca 2024

Odebranie dzieci — jak się odbywa?

Procedura odebrania dzieci w Polsce jest rygorystyczna i złożona. Zwykle jest to krok ostateczny, podejmowany w sytuacjach skrajnych, kiedy dobro dziecka jest poważnie zagrożone. Proces wymaga interwencji sądu rodzinnego oraz działań odpowiednich organów administracji państwowej.

Sąd rodziny przeprowadza dochodzenie w celu zbadania faktów i przedstawia decyzję o ewentualnym odebraniu praw rodzicielskich. Jest ona podejmowana w trosce o dobro dziecka jako najwyższy priorytet. Jeśli sąd uzna, że dziecko powinno być odebrane rodzicom, odpowiednie organy państwowe lub kuratorzy zajmują się organizacją przejściowej opieki dla dziecka, na przykład umieszczając je w instytucji opiekuńczej lub pod opieką rodziny zastępczej.

Kontakty z rodzicem/ babcią — ustalenieKontakty z rodzicem/ babcią — ustalenie Małgorzata Łaziuk

Gdy dochodzi do zaniedbań wobec dziecka podejmowane są działania sprawdzające — pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej przeprowadzają wywiad, zapoznają się z warunkami, w których przebywa dziecko. Na początku może być przydzielony asystent rodziny lub kurator. Odebranie dziecka to ostateczność. W takiej chwili bardzo ważne jest, by zrobić to zgodnie z procedurami, zapewnić bezpieczeństwo wszystkim domownikom i pracownikom, którzy zostali oddelegowani do wykonania takiej czynności  do domu rodzinnego przychodzi zespół interwencyjny, złożony z pracowników socjalnych, policji oraz czasami lekarzy. To oni są pierwszymi osobami, które podejmują interwencję w sytuacji kryzysowej. Ich celem jest zbieranie informacji, ocena sytuacji oraz ocena stanu dziecka i jego potrzeb.

Rodzice mogą złożyć zażalenie, jest ono rozpatrywane w trybie pilnym — do 24 godzin.

Gdzie trafiają dzieci?

Gdy dziecko zostaje odebrane rodzicom z powodu zagrożenia dla jego dobra, może trafić pod opiekę różnych instytucji lub osób, które zapewniają mu odpowiednią opiekę i wsparcie. 

Dziecko może zostać umieszczone w specjalnych placówkach opiekuńczych, takich jak domy dziecka. Pomóc mogą również ośrodki pomocy społecznej lub inne organizacje prowadzone przez organy państwowe lub organizacje pozarządowe. Tam dziecko otrzymuje opiekę, wsparcie psychologiczne i edukacyjne.

Inną opcją jest umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej. Są to rodziny, które są zaangażowane w udzielanie opieki i wsparcia dzieciom, których rodziny biologiczne nie są w stanie zapewnić odpowiedniej troski. Rodziny zastępcze są starannie selekcjonowane i monitorowane przez odpowiednie instytucje, aby zapewnić dobro dziecka.

Jeśli istnieją odpowiednie warunki i zgodność ze standardami prawymi, dziecko może być umieszczone pod opieką krewnych lub innych bliskich osób. W takim przypadku krewni lub bliscy zastępują rodziców biologicznych i są odpowiedzialni za opiekę nad dzieckiem.

Ostateczna decyzja dotycząca miejsca umieszczenia dziecka zależy od indywidualnych okoliczności każdej sprawy oraz decyzji sądu rodzinnego na podstawie analizy sytuacji dziecka i jego potrzeb.

Rodzina zastępcza, a adopcyjna

Rodzina zastępcza przyjmuje pod swój dach dzieci, których rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić odpowiedniej opieki z różnych przyczyn, takich jak przemoc, zaniedbanie czy problemy zdrowotne. Mogą być dla małoletnich schronieniem i bezpiecznym miejscem, gdzie otrzymują opiekę, miłość i wsparcie. To tymczasowe rozwiązanie, które ma na celu zapewnić dzieciom stabilność i bezpieczeństwo, podczas gdy trwają działania w celu naprawienia sytuacji rodzinnej lub znalezienia trwałego rozwiązania, takiego jak adopcja.

Wspieranie ofiar i zapobieganie przemocy domowejWspieranie ofiar i zapobieganie przemocy domowejMałgorzata Łaziuk

Rodzina adopcyjna to ludzie, którzy decydują się na trwałe przyjęcie dziecka do swojej rodziny poprzez proces adopcyjny. Warto wspomnieć, że może być skomplikowany i wymaga przejścia przez wiele etapów, spełnienia wielu warunków i wykonania różnych działań, w tym przeprowadzenia badań psychologicznych, oceny zdolności rodzicielskich. Dla dziecka adopcja oznacza trwałe przyjęcie do rodziny, stając się jej prawnym członkiem z wszystkimi prawami i obowiązkami. Opiekunowie adopcyjni zapewniają pociechom miłość i wsparcie, dając im szansę na nowe życie w rodzinie, która jest dla nich prawdziwym domem.

Obie rodziny, zarówno zastępcze, jak i adopcyjne, odgrywają ważną rolę w zapewnianiu opieki i wsparcia dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. Każda z tych form opieki ma swoje unikatowe cechy i dostosowuje się do różnych potrzeb dzieci oraz sytuacji rodzinnych. Ważne jest, aby procesy te były prowadzone z troską o dobro dzieci, zapewniając im bezpieczne i stabilne środowisko do wzrostu i rozwoju.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!