Czy usługa Plusa “Serwis urządzenia w abonamencie” się opłaca?

Ceny niektórych smartfonów przekraczają dwukrotnie cenę w miarę dobrej jakości laptopa. Dzisiaj większość użytkowników nie rozstaje się ze swoim smartfonem nawet na krok, a niektórzy nawet śpią z telefonem pod poduszką. W związku z tak intensywną eksploatacją sprzęt jest podatny na uszkodzenia. Jak ustrzec się przed skutkami zniszczenia smartfona? Czy usługi ubezpieczeniowe lub serwisowe uchronią nas przed dużymi kosztami naprawy? W ramach naszej analizy sprawdzamy usługę serwisową oferowaną przez sieć Plus — Serwis Urządzenia w Abonamencie.

Czy usługa Plusa “Serwis urządzenia w abonamencie” się opłaca?
  • Rafał Stępniewski
  • /
  • 16 lipca 2019

Jak działa usługa serwisowa?

Zawarcie umowy serwisowej umożliwia naprawę lub wymianę wyświetlacza, naprawę lub wymianę obudowy, przycisków, aparatu przedniego lub tylnego oraz usunięcie skutków zalania telefonu/smartfonu, tabletu oraz diagnozę smartfona za pomocą aplikacji diagnostycznej.

Jeżeli nasz smartfon ulegnie uszkodzeniu wówczas w ciągu 2 dni kalendarzowych powinniśmy zgłosić ten fakt telefonicznie albo za pośrednictwem strony internetowej naprawaplus.pl.

W ciągu 11 dni roboczych od zgłoszenia powinniśmy otrzymać naprawiony telefon, nie wychodząc z domu, przy założeniu, że podamy komplet danych wymaganych przez konsultanta lub wypełnimy odpowiednio szczegółowo formularz na stronie internetowej. Brak wymaganych brak informacji czy dodatkowe blokady mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu naprawy.

Kurier w ramach usługi odbierze nasz uszkodzony telefon i dostarczy go po naprawie. Za dodatkową opłatą możemy również otrzymać na czas naprawy urządzenie zastępcze. Niezbędnym elementem usługi jest posiadanie abonamentu na usługi telekomunikacyjne w czasie trwania usługi serwisowej.

Do tej pory wszystko wygląda pięknie i ładnie, ale jak zawsze, diabeł tkwi w szczegółach.

Czy nowa promocja w T-Mobile się opłaca?Czy nowa promocja w T-Mobile się opłaca? Rafał Stępniewski

Co nie jest uwzględniane w ramach serwisu?

Jeżeli zalejemy nasz smartfon wodą, wówczas nie powinno być problemu z naprawą. Jeżeli natomiast nasz telefon zalejemy jakąkolwiek inną cieczą np. kawą lub colą — niestety naprawa urządzenia nie zostanie zrealizowana. Nawet wodowanie telefonu w toalecie, której woda może być zabarwiona kostką zapachową spowoduje brak możliwości skorzystania z opcji.

Dodatkowo usługa serwisowa nie obejmuje kwestii zarysowania, wgniecenia, zadrapania, odbarwienia, wytarcia lakieru i innych uszkodzeń, które nie wpływają na prawidłowe funkcjonowanie telefonu. Analogicznie naturalne zużycie lub stopniowe pogarszanie się jakości pracy telefonu, również nie podlega pod usługę serwisową. Innymi słowy, jeżeli nasz smartfon zacznie wolniej działać wraz z kolejnymi aktualizacjami systemu operacyjnego, albo bateria zamiast trzymać 24 godziny zacznie wyczerpywać się po 2 godzinach, wykupienie usługi serwisowej nie rozwiąże tego problemu.

Usługą serwisową nie są objęte akcesoria telefonu: słuchawki, kable i ładowarki.

Warto zwrócić uwagę na kolejne wyłączenia z zakresu odpowiedzialności, np. uszkodzenia powstałe na skutek wad materiałowych lub wad konstrukcyjnych. W praktyce jest to ciężkie do oceny przez samego użytkownika telefonu. Nigdy nie będziemy mieli pewności, czy to, że pękła mi szybka w telefonie to wada materiału, wada konstrukcyjna, czy faktyczne uszkodzenie na skutek upadku. Jak w praktyce działa wyłączenie z zakresu odpowiedzialności tego typu uszkodzeń? Nie wiadomo.

Przed przekazaniem kurierowi uszkodzonego telefonu musimy sami zabezpieczyć dane, jakie na nim zgromadziliśmy, wyjąć kartę SIM oraz kartę pamięci. Jeżeli tego nie zrobimy, nie ma gwarancji, że telefon po naprawie będzie dalej zawierał zgromadzone dane. Serwis nie odpowiada za zabezpieczenie zgromadzonych przez nas danych.

Utrata gwarancji po naprawie serwisowej

Należy pamiętać, że wykupienie usługi serwisowej jest czymś dodatkowym niż gwarancja i rękojmia. Czy dokonując naprawy urządzenia nie utracę gwarancji producenta? Naprawa w ramach usługi ma być wykonana z użyciem części oryginalnych, części kompatybilnych lub refabrykowanych, których zastosowanie nie powinno naruszyć naszych uprawnień  wynikających z gwarancji producenta lub z rękojmi.

Co w sytuacji, gdy naprawa naruszy prawo do skorzystania z praw wynikających z gwarancji producenta, a producent odmówi dokonania przysługującej naprawy z uwagi na nieautoryzowaną ingerencję w urządzenie?

Zgodnie z zapisami regulaminu, mamy wówczas prawo dochodzić uzasadnionych roszczeń z tego tytułu wobec firmy Polkomtel, operatora sieci telefonii komórkowej Plus.

Podczas korzystania z usługi serwisowej możemy zatem być spokojni o nasze uprawnienia gwarancyjne lub z tytułu rękojmi.

Czy mogę naprawić każde uszkodzenie?

Niestety, to czy uda się naprawić urządzenie zależy od stopnia zniszczenia i kosztów, jakie należy ponieść. Czytamy w regulaminie usługi, że całościowe koszty napraw w jednym roku obowiązywania umowy nie mogą być większe niż 1 tys. zł. W koszty te wlicza się odpowiednio usługi kurierskie, diagnostykę, naprawę i koszt części zamiennych, każdej zgłoszonej awarii. Niestety, jeżeli w pierwszym roku nie wykorzystamy limitu 1 tys. zł na naprawy, nie przechodzi on jako dodatkowy na kolejny rok.

Jeżeli przekroczymy limit wówczas naprawa będzie możliwa, ale będziemy musieli dopłacić różnicę między kosztami naprawy a limitem 1 tys zł. Każdorazowo będziemy o tym fakcie poinformowani i w ostateczności możemy zdecydować, że nie chcemy naprawiać telefonu z wykorzystaniem tej usługi. Poniesiemy wówczas jedynie koszty (potrącone z limitu) przesyłek telefonu i diagnostyki.

Limitem jest budżet, jakim dysponujemy w ramach usługi serwisowej. Nie są to środki, które musimy zapłacić czy też uzupełniać. Jest to górna granica rocznych wydatków, jakie firma może ponieść w ramach usługi serwisowej.

W przypadku, gdy naprawa okaże się nieekonomiczna, czyli jej koszt przekroczy cenę nowego urządzenia, albo okaże się, że naprawa z przyczyn technicznych będzie niemożliwa, np. z powodu braku części, wówczas w ramach usługi będzie nam zaproponowane nowe urządzenie zgodnie z cennikiem.

Tu zaczynają się największe trudności w zakresie regulaminu. Zapis ma brzmienie następujące:

“W przypadku, gdy wykonanie naprawy jest nieekonomiczne (tj. koszty naprawy przewyższają koszt wydania urządzenia nowego), infolinia techniczna przedstawi klientowi propozycję zakupu urządzenia nowego za cenę zakupu urządzenia nowego według cen aktualnie obowiązujących w sieci sprzedaży współpracującej z wykonawcą, pomniejszoną o:

 (i) koszt transportu wskazany w cenniku i (ii) koszt ekspertyzy wskazany w cenniku (jeżeli koszt i) i ii) nie zostały pokryte z limitu) oraz o (iii) równowartość kosztów naprawy mieszczących się w zakresie usługi serwisowej, które wykonawca poniósłby przy realizacji naprawy, a które zostały ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego przez punkt naprawczy (według wskazanej kolejności). W przypadku gdy aktualny limit jest niewystarczający na pokrycie sumy kosztów (i), (ii) i (iii), klient pokrywa różnicę pomiędzy ceną zakupu nowego urządzenia a pozostałym limitem (pomniejszonym o (i) koszt transportu wskazany w cenniku i (ii) koszt ekspertyzy wskazany w cenniku) i dokonuje płatności na rzecz wykonawcy w sposób uzgodniony z wykonawcą.”

Jak przenieść numer telefonu do nowego operatora?Jak przenieść numer telefonu do nowego operatora? Rafał Stępniewski

Jak wygląda zapis regulaminu w praktyce, czyli spójrzmy na koszty?

Analizując strasznie zagmatwany zapis regulaminu:

  1. masz telefon, którego nie opłaca się naprawiać ponieważ cena nowego aparatu, załóżmy wynosi 1800 zł, i jest niższa niż koszt naprawy,

  2. wybierasz sobie nowy telefon na wymianę, np. za 2000 zł,

  3. sumujemy koszt wysyłki 49 zł z kosztem diagnozy 69 zł i do tego dodajemy koszt naprawy, który w naszym przypadku musi być większy niż 1800 zł — załóżmy, że wynosi 2200 zł. Razem koszty wynoszą 2318 zł (49 + 69 + 2200),

  4. Suma z pkt. 3 przewyższa kwotę limitu 1 tys. zł. W związku z tym musimy dopłacić do ceny wymiany. Od ceny nowego aparatu odejmujemy limit pomniejszony o koszt dostawy i diagnozy. 2000 — (1000-49-69) = 1118 zł. Tyle będziemy musieli dopłacić do nowego aparatu.

Zapis regulaminu jest o tyle nieprecyzyjny, że w przypadku tańszych smartfonów, np. w cenie 600 zł z wyliczeń wychodzą wartości ujemne — czyli tak jakby wykonawca usługi miał nam dopłacić.

W zakresie wyboru nowego aparatu nie ma ograniczeń, tj. może być to taki sam model lub inny o podobnych parametrach technicznych albo całkowicie nowy model z wyższej półki. Różnicę w kwotach limitu i ceny nowego aparatu oczywiście musimy pokryć we własnym zakresie.

Ile kosztuje usługa serwisowa?

Cena każdorazowo określana jest w ramach oferowanego abonamentu. Nie ma możliwości wykupienia usługi serwisowej bez posiadania abonamentu. W praktyce to, czy będzie nam się opłacało wykupić daną usługę zależy od tego, ile miesięcznie będziemy musieli za to płacić. Umowa zawierana jest na 2 lata i przez ten okres użytkownik ma obowiązek dokonywania płatności. Przykładowo dla klientów, którzy korzystają z Planu ZERO miesięczna opłata za usługę serwisową wynosi 10 zł brutto miesięcznie.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Czy autogaz będzie po 3 złote?
Samochód

Czy autogaz będzie po 3 złote?

Choć średnia cena gazu LPG, którym zasilanych jest wiele aut w Polsce, wynosi obecnie 2,80 zł za litr, nie brakuje stacji, gdzie przekroczyła ona 2,90 za litr. Ostatnio takie poziomy notowane były...

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!