Ile komornik może zabrać w 2019 roku?

Ile może zabrać ci komornik? Gdzie komornik szuka majątku? Od 1 stycznia 2019 czynności komornicze wykonywane są według nowych zasad.

Ile komornik może zabrać w 2019 roku?
 • Rafał Stępniewski
 • /
 • 24 stycznia 2019

Reforma komornicza wprowadza wiele zmian w postępowaniu egzekucyjnym. Mamy do czynienia np. z nową kwotą wolną od zajęcia.

 • Ile z pensji lub emerytury może zabrać komornik w 2019 roku?
 • Jakich świadczeń od 2019 roku komornik nie zabierze konsumentowi?
 • Jakie są opłaty komornicze?
 • Nagrywanie czynności, formularz, przymusowe otwarcie, sprzęt domowy.

Zmiany związane ze sposobem wykonywania czynności przez komorników to efekt sporej dowolności w prowadzeniu spraw przez kancelarie komornicze. Zdarzało się, że funkcjonowanie kancelarii spoczywało na asesorach, którzy rzadko ponosili odpowiedzialność za swoje działania. Media donosiły więc o zajmowaniu majątków ludzi, którzy nie mieli żadnego związku z dłużnikiem albo przejmowali ruchomości, których zajmować nie powinni.

Według nowych przepisów, komornik ma działać osobiście, a czynności, które zleca asesorom, mogą pełnić jedynie funkcję szkoleniową, w ramach przygotowania do zawodu. Komornik ponosi przy tym całą odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą, za prawidłowe działanie asesorów.

Ile komornik może zabrać z pensji?

Nowe zasady dotyczą też zajmowania wynagrodzenia przez komornika. Komornik ma prawo zająć jedynie połowę wynagrodzenia. Jedynie w przypadku egzekucji alimentów, wysokość potrąceń zostaje zwiększona do 3/5 wynagrodzenia. Wolna od potrąceń jest natomiast kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę jednak wyłącznie wtedy, gdy nie są egzekwowane świadczenia alimentacyjne. Przy długach innych niż alimentacyjne, komornik musi zatem pozostawić dłużnikowi kwotę równą pensji minimalnej.

SPRAWDŹ TAKŻE:

Ile komornik może zabrać emerytowi?

W przypadku emerytów, komornik  musi zostawić dłużnikowi równowartość 75% najniższej miesięcznej emerytury w danym roku. Może więc zająć jedynie nadwyżkę nad tę kwotę, ale musi uwzględnić również górne granice zajęcia. Kwota minimalnej emerytury w 2019 roku wynosi 1100 zł. 75% najniższej emerytury to 825 zł. Oznacza to, że w praktyce komornik może zająć tylko kwotę powyżej 825 zł.

Od 1 stycznia 2019 r. przepisy o limicie potrąceń (50% i 60% w przypadku alimentów), jak i o kwocie wolnej od potrącenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia, mają zastosowanie również do świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną

Czego nie może zabrać komornik?

 • W tym zakresie doszło jednak do zmiany określenia kategorii świadczenia, które podlega wyłączeniu. Poprzednio ochronie podlegały „wszystkie świadczenia powtarzające się, których celem jest zapewnienie utrzymania”. Obecnie przepis mówi o „świadczeniach powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną”. Innymi słowy wyłączeniu od egzekucji podlegają wynagrodzenia wypłacane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.):
  • zasiłki dla bezrobotnych,
  • dodatki aktywizacyjnych,
  • stypendia oraz dodatki szkoleniowych,
 • uposażenia posłów i senatorów,
 • należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni,
 • wynagrodzenia członków spółdzielni pracy.

Wierzytelności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu udziału w dochodach spółdzielni, przypadających im od wniesionych wkładów nie podlegają ograniczeniom egzekucji

Koszty komornika 2019

Zmiany dotyczą tez kosztów komorniczych Zgodnie z nimi, wysokość opłat minimalnych, maksymalnych i stałych ma być określana kwotowo, a nie — jak dotychczas — w formie ułamka przeciętnego wynagrodzenia.

W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych przewidziano jednolitą stawkę opłaty, określoną jako 10 proc. egzekwowanego roszczenia (do tej pory 15 proc. i 8 proc.). Najniższa opłata komornika wynosi 150 zł, a maksymalna nie może przekraczać 50.000 zł.

Jak wygląda egzekucja komornicza?

Ważną zmianą jest wprowadzenie obowiązku nagrywania poszczególnych czynności egzekucyjnych komornika przeprowadzanych w terenie. Nagranie ma być dołączane każdorazowo do akt postępowania, by w razie skargi można było odtworzyć rzeczywisty przebieg czynności.

Przy egzekucji komornik każdorazowo będzie musiał wręczyć formularz skargi na egzekucję komorniczą, który będzie można skierować do właściwego sądu, jeśli doszło do nieprawidłowości.

Nowa ustawa o komornikach wprowadza również zasadę, że jeśli komornik będzie zmuszony przymusowo otwarcia otworzyć mieszkanie dłużnika, musi to nastąpić w asyście policji.

Zmienione zostały zasady prowadzenia egzekucji z ruchomości, m.in. poprzez precyzyjne określenie rzeczy, które nie podlegają zajęciu. dłużni kanie będzie można więc zająć przedmiotów niezbędnych dla codziennej egzystencji (lodówka, pralka, odkurzacz, łóżko, czy kuchenka do przygotowywania posiłków).

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!