Jakie są zasady rozliczania PIT dla osób otrzymujących dochody z zagranicy?

183 dni w roku podatkowym – to liczba, na podstawie której polski system prawny określa naszą rezydencję podatkową, ta z kolei ma kluczowy wpływ na sposób rozliczania PIT przez osoby otrzymujące dochody z zagranicy. Jak wspomniane zależności wyglądają w praktyce? Wyjaśniamy.

Jakie są zasady rozliczania PIT dla osób otrzymujących dochody z zagranicy?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 2 lutego 2024

Czym jest rezydencja podatkowa? – ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy

W myśl artykułu 3. ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku (z późniejszymi zmianami) o podatku dochodowym od osób fizycznych:

„Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy) […] Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy)”.

Jak rozliczyć PIT, gdy masz dochody z kilku źródeł?Jak rozliczyć PIT, gdy masz dochody z kilku źródeł?Jakub Stasak

Polskim rezydentem podatkowym jest osoba fizyczna, która:

• posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) bądź

• przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Oczywistym jest jednak, że przepisy podatkowe poszczególnych państw świata mogą się od siebie znacznie różnić – jeśli za swojego rezydenta podatkowego uznały danego podatnika obydwa kraje, a Polska zawarła z państwem, z którego pochodzą jego dochody umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, właśnie ten dokument ustala miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Szczegółowy wykaz zawartych przez nasz kraj umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dostępny jest w rządowym serwisie internetowym.

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania swoich dochodów należy zastosować jedną z dwóch opisanych poniżej metod.

Metoda wyłączenia z progresją

Możliwość jej zastosowania występuje wyłącznie w sytuacji, gdy z krajem pochodzenia naszych dochodów Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Osiągnięty za granicą dochód jest wyłączony z podstawy opodatkowania w Polsce, jego wysokość wpływa jednak na sposób ustalania stawki podatku od pozostałych dochodów podlegających opodatkowaniu w kraju.

Jakie są najczęstsze błędy w rozliczeniach PIT?Jakie są najczęstsze błędy w rozliczeniach PIT?Katarzyna Leszczak

W praktyce oznacza to, że osoby uzyskujące dochody wyłącznie za granicą nie muszą składać zeznania podatkowego (jeśli dochody, o których mowa zostały zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania).

W przypadku zaś, gdy dany podatnik uzyskuje również jakiekolwiek dochody opodatkowane w Polsce (lub sam ich nie uzyskuje, składa jednak wspólne zeznanie podatkowe z małżonkiem), rozliczenie następuje właśnie według analizowanej metody (zgodnie z przepisami poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania).

Metoda proporcjonalnego odliczania

Możliwość jej zastosowania występuje, jeżeli Polska i kraj pochodzenia dochodów nie zawarły umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania bądź umowa ta nie przewiduje zwolnienia z opodatkowania w Polsce danego typu dochodu.

Osiągnięty za granicą dochód opodatkowany jest także w Polsce, od należnego w kraju podatku można odliczyć jednak podatek zapłacony za granicą (tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie).

ZUS wysyła deklaracje PIT za 2023 r. dla świadczeniobiorcówZUS wysyła deklaracje PIT za 2023 r. dla świadczeniobiorcówMonika Świetlińska

Uwaga: Jeśli przebywając czasowo za granicą, podatnik osiągał odchody z wykonywanej tam pracy, ciąży na nim ponadto obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy w minimalnej wysokości 12% tych dochodów (dopuszczalne jest również zastosowanie stawki wyższej, wynikającej z polskiej skali podatkowej).

Pierwsza zaliczka powinna zostać wpłacona najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu powrotu podatnika do Polski.

Przy wyliczeniu należnej kwoty zaliczki płatnik ma prawo do odliczenia (w odpowiedniej proporcji) podatku zapłaconego w kraju uzyskania dochodu.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!