fb

Kąpielisko czy miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli? Wiesz, gdzie chłodzisz się przed upałem?

Sezon kąpielowy w pełni. Niezależnie czy jedziemy w stare wypróbowane miejsce, czy też z polecenia w przewodniku turystycznym nie zawsze zastanawiamy się, czy jedziemy na kąpielisko lub miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Takie właśnie rozróżnienie obowiązuje od ubiegłego roku w prawie wodnym. Jak się okazuje, różnica jest zasadnicza, m.in. dla naszego komfortu i bezpieczeństwa.

Kąpielisko czy miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli? Wiesz, gdzie chłodzisz się przed
  • Mikołaj Frączak
  • /
  • 17 lipca 2019

Kąpielisko czy miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli

Jeśli pierwszego sierpnia wybierzemy się „nad wodę” i okaże się, że nie znajdziemy tam ani ratownika, choć jeszcze kilka dni temu tam był, ani funkcjonującej tydzień wcześniej wypożyczalni kajaków, istnieje duże prawdopodobieństwo, że akwen nie jest kąpieliskiem amiejscem okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli, które zgodnie z przepisami obowiązującymi od ponad roku może funkcjonować maksymalnie 30 dni – czyli krócej niż połowa wakacji. W tym przypadku rada gminy wyznaczyła ten czas na lipiec. Za takim rozróżnieniem stoją przepisy ustawy Prawo wodne, które już w 2018 roku wprowadziło sporo zmian w organizacji letniego wypoczynku nad wodą.

Co to jest kąpielisko?

Zgodnie z prawem, kąpielisko to wyznaczony przez radę gminy i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się. Jak uzupełnia tę definicję Główny Inspektorat Sanitarny obiekty zasługujące na takie miano, muszą spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa również w rozumieniu norm europejskich. Muszą być stale monitorowane w sezonie oraz odpowiednio zarządzane. – Organizator, który podejmuje się zorganizowania kąpieliska i realizuje wymagania w zakresie kontroli wewnętrznej, daje możliwość szybkiej oceny potencjalnych i realnych czynników mogących wpływać na zmianę jakości wody w kąpielisku i podejmowania tym samym odpowiednich czynności mających na celu eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu kąpiących się – tłumaczy GIS.

Co to jest miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli?

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli jest również wydzielonym i oznakowanym fragmentem wód powierzchniowych, jednak istnieją powody, dla których nie można nazwać go kąpieliskiem. Zasadnicze ograniczenie w organizowaniu takich miejsc polega na wspomnianym trzydziestodniowym sezonie kąpielowym. To rozwiązanie jest kompromisem wobec tych miejsc, które z różnych przyczyn nie spełniają norm kąpieliska, ale dopuszcza się je do kąpieli, np. ze względu na konieczność zorganizowania obozów, wydarzeń kulturalnych połączonych z kąpielą czy też innych form rekreacji, w tym prowadzenia agroturystyki. Zgodę na utworzenie takiego miejsca może wyrazić jedynie rada gminy stosowną uchwałą.

Ratownik czy rodzice? Kto odpowiada za bezpieczeństwo dzieci nad wodą?Ratownik czy rodzice? Kto odpowiada za bezpieczeństwo dzieci nad wodą? Dorota Kraskowska

Jaka jest procedura tworzenia kąpieliska?

Organizator kąpieliska o jego utworzeni musi już zacząć myśleć na długo przed letnim sezonem. Zgodnie z przepisami, najpóźniej do 31 grudnia każdego roku poprzedzającego sezon kąpielowy, musi złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o umieszczenie akwenu w wykazie kąpielisk. Na tej podstawie włodarz gminy przygotowuje projekt stosownej uchwały i musi go podać do publicznej wiadomości.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest zobowiązany do 28 lutego przekazać do zaopiniowania wspomniany projekt uchwały wraz z wnioskami Wodom Polskim, właścicielowi wód, a także właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska oraz powiatowemu inspektorowi sanitarnemu. Każdy z tych podmiotów ma dwa tygodnie na wyrażenie opinii.

Do 20 maja rada gminy w drodze uchwały powinna określić sezon kąpielowy. Zgodnie z prawem musi się on zawierać między 1 czerwca a 30 września. Również do 20 maja radni mają czas na podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk. Ewidencja takich obiektów leży po stronie włodarza gminy.

Nie wcześniej niż na 10 dni przed otwarciem sezonu organy Inspekcji Sanitarnej dokonują kontroli urzędowej, która obejmuje badanie próbki wody. Badanie może zostać powtórzone jeśli pojawi się sytuacja, która może wpłynąć na pogorszenie jakości wody w kąpielisku.

Co więcej, na organizatorze kąpieliska spoczywają badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej.

Jakie są wymagania co do utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli?

W przypadku miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli wymogi są znacznie łatwiejsze do spełnienia, choć i tutaj potrzebna jest zgoda rady gminy. Co najmniej na 30 dni przed planowanym otwarciem, organizator przekazuje wójtowi, burmistrzowi bądź prezydentowi miasta wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie takiego obiektu. Podobnie jak w przypadku kąpielisk, również tutaj, projekt uchwały w tej sprawie, musi zostać przekazany do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi wód, organowi Inspekcji Ochrony Środowiska oraz inspektorowi sanitarnemu. W tym przypadku przewidziano krótszy czas na wyrażenie opinii – siedem dni.

Pozytywna opinia otwiera drogę do zajęcia się sprawą przez radę gminy. W przypadku miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, to na organizatorze spoczywa obowiązek wykonania badania jakości wody. Musi to zrobić nie wcześniej niż 10 dni przed rozpoczęciem funkcjonowania takiego miejsca. Badanie musi powtórzyć za każdym razem, kiedy wzrokowo stwierdzi zanieczyszczenie wody.

Przypomnijmy. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli może działać maksymalnie 30 dni w sezonie kąpielowym.

W mieście bez koszulki? Narażasz się na mandatW mieście bez koszulki? Narażasz się na mandat Michał Górecki

Mobilizacja dla podwyższania standardów

Rozróżnienie to, oraz ograniczenia dla miejsc nie będących kąpieliskami, może wpłynąć mobilizująco na organizatorów wodnej rekreacji (w tym często samorządów) do podejmowania działań zmierzających do podwyższenia standardów obowiązujących w miejscach, które służą letniej rekreacji. Znane są już przypadki, w których podjęto działania zmierzające do budowy sanitariatów, lepszego monitorowania bezpieczeństwa, czy niezbędnej infrastruktury pozwalającej na uzyskanie statusu kąpieliska. W rezultacie, na turystycznej mapie Polski powinno przybywać miejsc, w których wypoczynek nad wodą organizowany jest według najwyższych standardów godnych kąpieliska – na tym powinno zależeć wszystkim – szczególnie turystom.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi: porady

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!