Którzy kierowcy muszą robić psychotesty?

Badania psychologiczne kierowców przeprowadzane są w celu możliwie najdokładniejszego zweryfikowania tego, czy występują ewentualne przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów przez konkretne osoby. Którzy kierowcy muszą się im poddać? Sprawdzamy.

Którzy kierowcy muszą robić psychotesty?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 4 stycznia 2024

Badania psychologiczne kierowców – kto musi je robić?

Analizowana kwestia została szczegółowo omówiona w 13. rozdziale ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami.

Ile masz punktów karnych? Możesz to łatwo sprawdzićIle masz punktów karnych? Możesz to łatwo sprawdzićMonika Świetlińska

Według zawartych tam regulacji prawnych badaniom psychologicznym kierowców podlegają m.in.:

• osoby ubiegające się o uzyskanie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub uprawnień do kierowania tramwajem,

• osoby ubiegające się o przedłużenie ważności prawa jazdy powyższych kategorii lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,

• osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T,

• kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli był sprawcą wypadku drogowego, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała uszkodzenia ciała,

• kierujący jednym z powyższych pojazdów, jeśli kierował nim w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu bądź przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego lub w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

• osoby ubiegające się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu,

• kandydaci na instruktorów jazdy i instruktorzy,

• kandydaci na egzaminatorów i egzaminatorzy,

• kandydaci do szkoły ponadpodstawowej i uczniowie takiej szkoły, jeśli wspomniana placówka przygotowuje do zdobycia prawa jazdy kategorii C lub C+E,

• kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe lub słuchacze tych kursów, w przypadku, gdy przygotowują one do uzyskania prawa jazdy kategorii C lub C+E.

Ważne: Lekarz medycyny pracy może ponadto zdecydować o skierowaniu na przeznaczone dla kierowców badania psychologiczne wszystkich osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających pełnej sprawności psychoruchowej (np. operatorzy maszyn, sprzętu budowlanego, sygnaliści czy prowadzący w ramach obowiązków służbowych samochód o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony).

Jak przygotować się do badań?

Udając się na badania psychologiczne kierowców, powinniśmy zabrać ze sobą posiadane prawo jazdy, wydane skierowania, dokument tożsamości oraz okulary (jeśli ich używamy).

Warto również zatroszczyć się o maksymalne obniżenie poziomu stresu oraz dostarczenie organizmowi odpowiedniej dawki snu – czynniki te mogą bowiem znacząco wpłynąć na wynik testu.

Jaki mandat grozi za jazdę nieodśnieżonym samochodem?Jaki mandat grozi za jazdę nieodśnieżonym samochodem?Jakub Stasak

Ocenie psychologicznej podlegać będą aspekty takie jak zachowanie badanego, jego cechy osobowości, sprawność intelektualna czy dojrzałość emocjonalno-społeczna.

Za pomocą specjalistycznej aparatury skontrolowana zostanie także m.in. szybkość reakcji i koordynacja wzrokowo-ruchowa kierowcy.

Badania psychologiczne kierowców – termin ważności i cena

W przypadku, gdy badany nie ukończył jeszcze 60. roku życia, wydane mu pozytywne orzeczenie psychologiczne ważne będzie przez okres pięciu lat.

Wraz z przekroczeniem tej granicy wieku ważność badania upływa natomiast po 30 miesiącach.

Czy mam obowiązek zmienić opony na zimowe?Czy mam obowiązek zmienić opony na zimowe?Katarzyna Leszczak

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku ustaliło opłatę za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu na stałym poziomie, w myśl niniejszego dokumentu wynosi ona 150 złotych.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!