Co to jest Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych?

Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych powstał, aby zapewnić finansowe wsparcie zarówno osobom, które w wyniku tego rodzaju badań doznały uszczerbku na zdrowiu, jak również ich najbliższym. Ile wynoszą i komu przysługują poszczególne świadczenia? Wyjaśniamy.

Co to jest Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 3 stycznia 2024

Czym jest Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych?

Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych stanowi istotny element systemu wypłat odszkodowań za szkody powstałe w wyniku udziału w badaniach klinicznych produktów leczniczych.

Czym są leki o krytycznym znaczeniu?Czym są leki o krytycznym znaczeniu?Anna Pakaszewska-Cetera

Właśnie z jego zasobów Rzecznik Praw Pacjenta przyznaje (w trybie administracyjnym) świadczenia pieniężne w wysokości odpowiednio:

do 200 000 złotych – w przypadku, gdy uczestnik badania klinicznego doznał uszczerbku na zdrowiu,

do 100 000 złotych – na rzecz każdej z osób bliskich, jeśli uczestnik badania klinicznego zmarł w wyniku udziału w nim.

Ważne: Fundusz obejmuje wyłącznie szkody, powstałe w związku z udziałem w badaniach klinicznych rozpoczętych po 14 kwietnia 2023 roku, a prowadzone przed Rzecznikiem Praw Pacjenta postępowanie zostało maksymalnie uproszczone, dzięki czemu zawiera szereg ułatwień.

Komu przysługuje świadczenie kompensacyjne?

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, analizowane świadczenie może zostać wypłacone:

• uczestnikowi badania klinicznego, który w wyniku udziału w nim doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,

• niepozostającemu w separacji małżonkowi, krewnemu pierwszego stopnia (rodzice, dzieci) uczestnika badania, osobie pozostającej z nim we wspólnym pożyciu bądź stosunku przysposobienia – jeśli uczestnik badania zmarł w wyniku udziału w nim.

Dofinansowanie do in vitro wraca od czerwca 2024Dofinansowanie do in vitro wraca od czerwca 2024Anna Pakaszewska-Cetera

Pamiętaj: Świadczenie kompensacyjne nie przysługuje, gdy uszczerbek na zdrowiu lub śmierć uczestnika badania były skutkiem naturalnego przebiegu choroby.

W sytuacji, kiedy uczestnik badania klinicznego nie jest w stanie działać samodzielnie, z wnioskiem o przyznanie świadczenia występuje jego przedstawiciel ustawowy.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego można złożyć w terminie do dwunastu miesięcy od momentu uzyskania informacji o uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci uczestnika badania klinicznego – nie później jednak niż w ciągu trzech lat od dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Wniosek można złożyć:

pisemnie – przesyłając stosowny formularz na adres Rzecznika Praw Pacjenta bądź składając go osobiście,

online – korzystając z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej czy też adresu poczty elektronicznej kancelarii Rzecznika Praw Pacjenta (wybierając tę formę, dokument musimy poświadczyć podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Ograniczenia w wystawianiu e-recept na leki psychotropoweOgraniczenia w wystawianiu e-recept na leki psychotropoweAnna Pakaszewska-Cetera

Ze złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego związana jest opłata w wysokości 300 złotych, podlega ona zwrotowi w razie:

• pozytywnego rozpatrzenia wniosku,

• decyzji Rzecznika o pozostawieniu go bez rozpoznania,

• odmowy wszczęcia postępowania.

Uwaga: Istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z powyższej opłaty ze względu na trudną sytuację materialną wnioskodawcy.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!