Obowiązek nr. 3 - podanie ceny łącznej

Środki płatnicze

Art. 8 ustawy o prawach konsumenta

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta, o ile informacje te nie wynikają już z okoliczności, w sposób jasny i zrozumiały o:

... 3) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a także wszystkich kosztów, które konsument jest zobowiązany ponieść;...

Przedsiębiorca jest zobowiązany do podania konsumentowi pełnych informacji dotyczących łączej ceny towaru lub wynagrodzenia za świadczenie (usługę). Ceny powinny zawierać podatek (np. VAT, akcyzowy). Obowiązek nie dotyczy towarów w wypadku których przedsiębiorca nie ma możliwości dokładnego wskazania ceny. W takim wypadku przedsiębiorca powinien wskazać sposób w jaki cena będzie obliczana. Sytuacja może w wypadku sprzedaży dotyczyć np. drobnych towarów żywnościowych sprzedawanych na wagę w większych ilościach. Przykładowo – podczas zakupu jagód, nie jest podawana cena za jedną jagodę, ale cena za określoną wagę. W wypadku usług przykładem może być usługa remontu mieszkania, gdzie np. strony ustalają stawkę godzinową, a nie kwotę za wykonanie całej pracy.

Dodatkowo przedsiębiorca powinien informować o wszystkich dodatkowych opłatach jakie mogą wynikać z zawieranej umowy z wyraźnym podkreśleniem dla konsumenta, że ma obowiązek te zapłaty ponieść.

Przepis ma na celu nałożyć na przedsiębiorcę wyraźny obowiązek informowania konsumenta o wszystkich kosztach związanych z umową, które obciążają konsumenta np. koszty zważenia lub zmierzenia rzeczy, koszty ubezpieczenia towaru podczas transportu.

Obowiązek ten dotyczy także umów zawieranych na czas nieoznaczony, a więc na przykład najmu lokalu gdzie należy wskazać wysokość czynszu oraz wszystkich dodatkowych opłat jakie konsument będzie miał ponosić oraz dotyczy także umów na prenumeratę, gdzie wskazać należy min. nie tylko koszt całej prenumeraty ale także koszty wysyłki poszczególnych prenumerowanych egzemplarzy towaru do przedsiębiorcy.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!