Obowiązek nr 4 - adres reklamacji

Czy zawsze należy poinformować konsumenta o adresie, pod którym można składać reklamacje? Gdzie najlepiej zawrzeć te informacje? W tym miejscu dowiesz się więcej.

skrzynki pocztowe

Art. 12 ustawy o prawach konsumenta

1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy przedsiębiorca przyjmuje reklamacje od klienta pod innym adresem niż ten wskazany przy obowiązku informacyjnym nr. 3.

W praktyce funkcjonuje kilka modeli organizacyjnych obsługi reklamacji. Jeden z nich zakłada przyjmowanie reklamacji w siedzibie przedsiębiorcy. Wówczas nie ma konieczności podawania raz jeszcze tego samego adresu jak przy obowiązku nr. 3.

Kolejny model zakłada wyznaczenie jednego lub wielu punktów przyjmowania reklamacji, których adres jest inny niż siedziba przedsiębiorcy. W tym przypadku należy wypełnić niniejszy obowiązek informacyjny.

W praktyce przedsiębiorca może wskazać adres zarówno swojego punktu serwisowego lub firmy zewnętrznej, która w jego imieniu świadczy obsługę reklamacji. Może to być również adres serwisu samego producenta albo dystrybutora, jeżeli sprzedawca uzgodnił taki model działania obsługi reklamacji w nimi. Zastosowanie takiego modelu ma tę zaletę, że skraca ścieżkę obsługi reklamacji i ułatwia sprzedawcy dotrzymanie terminu 14 dni na jej rozpatrzenie.

W praktyce przedsiębiorca może spełnić wymagania wynikające z niniejszego obowiązku poprzez zamieszczenie szczegółowych danych teleadresowe w zakładce „O nas” wyróżniając tam adres do obsługi reklamacji. Może również zamieścić odpowiednie informacje na stronie w dedykowanej sekcji „Reklamacje” wskazując na niej adres korespondencyjny do obsługi reklamacji. Adres ten może być również zapisany w treści regulaminu.

Jeżeli przedsiębiorca w czasie między zawarciem umowy sprzedaży, a czasem wygaśnięcia jego zobowiązań względem konsumenta z tytułu rękojmi towaru, zmieni adres przyjmowania reklamacji powinien stosowanie poinformować o tym konsumenta. Informacja taka może być przekazana na trwałym nośniku, w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!