Obowiązek nr 5 - podsumowanie zamówienia

Jakie elementy umowy składają się na cenę łączną? Jak powinien postąpić sprzedawca, gdy nie może automatycznie wyliczyć kosztów transportu? Dowiedz się więcej.

Samochód dostawczy

Art. 12 ustawy o prawach konsumenta

1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o

5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;

 

Cena łączna

Przedsiębiorca jest zobowiązany do podania konsumentowi pełnych informacji dotyczących ceny towaru lub wynagrodzenia za świadczenie (usługę). Ceny powinny zawierać podatki w szczególnosci VAT lub akcyzę. Każdorazowo przedsiębiorca powinien przekazać informacje o zapłacie za transport, usługi pocztowe i ewentualnie inne koszty, a gdyby nie można byłoby z góry ustalić ich wysokości- informacje o obowiązku ich uiszczenia.

Obowiązek nie dotyczy towarów w wypadku których przedsiębiorca nie ma możliwości dokładnego wskazania ceny. W takim wypadku przedsiębiorca powinien wskazać sposób w jaki cena będzie obliczana.

Sytuacja może w wypadku sprzedaży dotyczyć np. drobnych towarów żywnościowych sprzedawanych na wagę w większych ilościach.

Przykładowo – podczas zakupu jagód, nie jest podawana cena za jedną jagodę, ale cena za określoną wagę. W wypadku usług przykładem może być usługa remontu mieszkania, gdzie np. strony ustalają stawkę godzinową, a nie kwotę za wykonanie całej pracy.

Dodatkowo przedsiębiorca powinien informować o wszystkich dodatkowych opłatach jakie mogą wynikać z zawieranej umowy z wyraźnym podkreśleniem dla konsumenta, że ma obowiązek te opłaty ponieść. Przepis ma na celu nałożyć na przedsiębiorcę wyraźny obowiązek informowania konsumenta o wszystkich kosztach związanych z umową.

Obowiązek ten dotyczy także umów zawieranych na czas nieoznaczony, a więc na przykład najmu lokalu gdzie należy wskazać wysokość czynszu oraz wszystkich dodatkowych opłat jakie konsument będzie miał ponosić oraz dotyczy także umów na prenumeratę, gdzie wskazać należy min. nie tylko koszt całej prenumeraty ale także koszty wysyłki poszczególnych prenumerowanych egzemplarzy towaru do przedsiębiorcy.

W wypadku zamówień składanych drogą internetową, wszystkie opisane wyżej informacje powinny zostać przekazane klientowi bezpośrednio przed złożeniem przed niego zamówienia.

 

Opłaty za transport

Łączny koszt zamówienia świadczenia  powinien uwzględniać również koszty dostawy i innych składników mających wpływ na ostateczną wartość zamówienia. Warunkowo — jeżeli sprzedawca nie będzie miał możliwości automatycznej wyceny np. kosztów transportu, czy też innych opłat powinien wskazać w tym miejscu, że takie opłaty będą doliczone i wskazać konsumentowi sposób ich liczenia.

Jeżeli z różnych względów technicznych sprzedawca nie może automatycznie wyliczyć kosztów transportu będzie miał możliwość zamieszczenia informacji o tym, że taki koszt będzie doliczony wraz ze wskazaniem cennika na podstawie którego koszty transportu będą liczone.

Taki cennik powinien być skonstruowany w taki sposób, aby konsument miał możliwość samodzielnego wyliczenia takiego kosztu bez zbytniej trudności.

Jeżeli sprzedawca nie uwzględni na tym etapie wszystkich elementów i składników mających wpływ na wycenę zamówienia, lub nie poinformuje konsumenta o konieczności poniesienia określonych kosztów, wówczas konsument będzie zwolniony z obowiązku ich poniesienia.

Gdy zawierana jest umowa na czas nieoznaczony, lub dotyczy ona prenumeraty, przedsiębiorca ma obowiązek podać  łączną cenę lub wynagrodzenie obejmujace wszystkie płatności za dany okres rozliczeniowy a gdy umowa przewiduje stała stawkę- także łącznych miesięcznych płatności.

Rezultatem braku spełnienia przez przedsiębiorcę obowiązków informacyjnych dotyczących opłat dodatkowych lub innych kosztów będzie fakt, ze konsument tych opłat i kosztów nie będzie ponosił- zgodnie z art 23 niniejszej ustawy.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!