Obowiązek nr 11 - koszty za świadczone usługi do momentu odstąpienia od umowy

Na czym polega i obowiązek zapłaty przez klienta za część świadczenia, która została spełniona do momentu odstąpienia do umowy przez klienta? W jaki sposób takie koszty wyliczyć?

Kalkilacja kosztow

Art. 12 ustawy o prawach konsumenta

1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

11) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;

Nowe regulacje zkładaja, że konsument ma prawo odstąpienia od umowy na świadczenie usług od chwili zawarcia umowy przez 14 dni kalendarzowych albo do chwili, gdy usługa zostanie w pełni zrealizowana.

Jeżeli konsument będzie chciał w takim przypadku skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy będzie jednocześnie zobowiązany zapłacić uzasadnione koszty jakie poniósł sprzedawca.

Art. 35 dotyczy obowiązku zapłaty przez klienta za taką część świadczenia, która została spełniona do momentu odstąpienia do umowy przez Klienta. Wylicza się ją proporcjonalnie, w oparciu o uzgodnioną cenę lub ustalone wynagrodzenie.

Warunkiem możliwości dochodzenia przez sprzedawcę w/w kosztów będzie spełnienie obowiązku informacyjnego oraz uzyskanie zgody od konsumenta, potwierdzonej na trwałym nośniku, na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu 14 dni.

W praktyce przedsiębiorca musi:

1) poinformować konsumenta, że w przypadku odstąpienia od umowy, będzie on musiał ponieść koszty za usługi, które były mu świadczone do momentu odstąpienia od umowy, proporcjonalnie do czasu ich trwania oraz

2) uzyskać potwierdzenie od konsumenta np. w wiadomości e-mail, że konsument wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

W innym przypadku konsument mimo, że usługa została już w części zrealizowana będzie mógł od umowy odstąpić bez poniesienia żadnych kosztów.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!