Obowiązek nr. 7 - czas trwania umowy

Usługi sprzątania

Art. 8 ustawy o prawach konsumenta

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta, o ile informacje te nie wynikają już z okoliczności, w sposób jasny i zrozumiały o:.

...

7) czasie trwania umowy lub – gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu – o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy;...

 

Jeśli umowa pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą zawierana jest na czas oznaczony, przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta o czasie na jaki jest zawierana. W praktyce zapis dotyczy przede wszystkim usług. Przykładowo, jeśli konsument zawrze umowę z firmą zajmującą się sprzątaniem na czyszczenie mieszkania raz w tygodniu przez okres trzech miesięcy – konsument powinien być o tym wyraźnie i dokładnie poinformowany. Jeśli umowa zawierana jest na czas nieoznaczony taka informacja również powinna zostać udostępniona konsumentowi.

Jeśli natomiast umowa ma ulegać przedłużeniu w sposób automatyczny, przedsiębiorca powinien jasno przedstawić konsumentowi na jakich zasadach będzie to następować. Przykładowo – „umowa na sprzątanie mieszkania po upływie trzech miesięcy zostaje automatycznie przedłużona na kolejne trzy miesiące, jeśli strony nie postanowią inaczej”.

Nie ma natomiast obowiązku informowania o możliwości, sposobie oraz terminach i przyczynach wypowiedzenia umów zawartych na czas określony.

Forma w jakiej informacje te maja być przekazane klientowi powinna być kompatybilna z formą w jakiej została zwarta umowa, choć w praktyce, głownie dla celów dowodowych wskazane jest ich przekazanie na trwałym nośniku taki jak poczta elektroniczna lub papier.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!