Od jakiej kwoty bank blokuje konto?

Blokada konta bankowego nie jest związana bezpośrednio z osiągnięciem konkretnej kwoty na koncie. Muszą zaistnieć pewne przesłanki ku temu, aby bank zdecydował się zablokować nasz rachunek bankowy, np. przy podejrzeniu przestępstw, prania pieniędzy, czy też w przypadku zajęcia komorniczego. 

Od jakiej kwoty bank blokuje konto?
  • Anna Pakaszewska-Cetera
  • /
  • 11 lipca 2024

Podejrzenie popełnienia przestępstwa

Bank może samodzielnie zablokować środki finansowe na 72 godziny, gdy zachodzi podejrzenie, że pochodzą one z działalności przestępczej lub transakcje na koncie mogą być związane z przestępstwem. W takim przypadku bank blokuje konto i jednocześnie zgłasza sprawę prokuraturze, policji lub innemu właściwemu organowi. Po upływie 72 godzin prokurator może zdecydować o przedłużeniu blokady konta nawet do 3 miesięcy.

Bank może również zablokować środki na koncie, jeśli zauważy podejrzaną działalność, która może wskazywać na kradzież karty lub danych do konta. Najczęściej dzieje się tak, gdy wszystkie transakcje są dokonywane na terenie kraju, a nagle pojawia się jedna transakcja zagraniczna. W takim przypadku bank blokuje daną transakcję oraz dostęp do konta, a środki zostają odblokowane dopiero po wyjaśnieniu sytuacji z właścicielem rachunku.

Podejrzenie prania pieniędzy

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jeśli bank ma uzasadnione obawy dotyczące prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, może zablokować konto bankowe i jest zobowiązany poinformować o swoich podejrzeniach Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Jeśli GIIF uzna, że transakcja może być związana z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, ma dwie opcje — może zażądać od banku wstrzymania podejrzanej transakcji lub całkowicie zablokować rachunek bankowy. W obu przypadkach maksymalny okres blokady wynosi 96 godzin, licząc od daty i godziny wskazanych w potwierdzeniu przyjęcia zawiadomienia. Warto podkreślić, że blokada w takim przypadku zależy od decyzji Generalnego Inspektora, a nie banku. Dodatkowo Generalny Inspektor jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Prokurator może wstrzymać transakcję lub dokonać blokady rachunku na okres do 6 miesięcy.

Zajęcie komornicze 

Zajęcie wierzytelności pieniężnej wraz z kosztami egzekucyjnymi przez komornika jest jednym ze sposobów na odzyskanie pieniędzy przez wierzyciela. Jeżeli komornik lub inny organ egzekucyjny nie wskaże konkretnego rachunku, zablokowane zostaną wszystkie rachunki bankowe dłużnika. Oznacza to, że blokada może objąć rachunek indywidualny i wspólny oszczędnościowo-rozliczeniowy, konto oszczędnościowe, lokatę oraz rachunek firmowy. Blokada może nastąpić jeszcze przed otrzymaniem przez dłużnika zawiadomienia o zajęciu konta bankowego. Organy egzekucyjne informują bank o konieczności zajęcia konta za pomocą systemu elektronicznego OGNIVO, co zapewnia szybką realizację procedury. Bank ma 7 dni na przekazanie środków na konto komornicze od momentu otrzymania zawiadomienia o blokadzie. W przypadku zajęcia alimentacyjnego środki są przekazywane niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia.

Ile trzeba mieć długu, żeby ogłosić upadłość?Ile trzeba mieć długu, żeby ogłosić upadłość?Jakub Stasak

Zgodnie z przepisami wolne od zajęcia przez komornika na koncie bankowym są środki w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 3 181,50 zł. Blokadzie ulegają środki, które aktualnie znajdują się na koncie oraz te, które wpłyną na nie w przyszłości. Zajęciu komorniczemu nie podlegają środki, których źródłem są m.in. świadczenie 500 plus, alimenty, świadczenia wypłacane z pomocy społecznej. 

Kontrola przelewów

Obowiązkiem banku, zgodnie z ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jest kontrola transakcji zagranicznych. Nie oznacza to jednak, że bank kontroluje każdy przelew. Zwykle dzieje się tak, gdy z różnych powodów wzbudza podejrzenia popełnienia przestępstwa, np. zatajenia swoich dochodów. Przede wszystkim dotyczy to transakcji dokonywanych na duże sumy. Jeśli planujesz wykonać przelew powyżej 15 tys. euro, bank może zgłosić go do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, działającego przy Ministerstwie Finansów. Dopiero ten organ decyduje, czy skierować transakcję do kontroli Urzędu Skarbowego bądź, w niektórych przypadkach, nawet do prokuratury.

Wspomniana wysoka kwota nie jest jedyną sytuacją, kiedy bank zwróci szczególną uwagę na transfer środków. Banki przekazują do kontroli także takie transakcje, jak:

  • przelewy na mniejsze kwoty, ale wykonywane cykliczne i w małych odstępach czasu,
  • przelewy z podejrzanymi tytułami wpłat,
  • przelewy bez danych nadawcy,
  • przelewy od różnych nadawców, na podobne kwoty, które mogą wskazywać na celowe zatajenie wpłaty wysokiej kwoty na jedno konto.

W uzasadnionych przypadkach, jeśli kontrola wykaże złamanie prawa, transakcja może zostać wstrzymana, a konto bankowe zablokowane.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!