Ile trzeba mieć długu, żeby ogłosić upadłość?

Oddłużenie – niewątpliwie właśnie to słowo stanowi klucz w kontekście dyskusji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Ile zatem trzeba mieć długu, aby taką upadłość ogłosić? Wyjaśniamy.

Ile trzeba mieć długu, żeby ogłosić upadłość?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 27 czerwca 2024

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, skierowane do osób fizycznych (konsumentów), które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Promowanie zdrowego stylu życia w przedsiębiorstwiePromowanie zdrowego stylu życia w przedsiębiorstwieMałgorzata Łaziuk

Głównym celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie konsumenta, może nastąpić ono wskutek:

• zaspokojenia wierzycieli – np. poprzez ustalenie planu spłaty długu lub spieniężenie określonej części majątku dłużnika,

• częściowe bądź całkowite umorzenie zobowiązań.

Ważne: Zgodnie z przeprowadzoną w dniu 24 marca 2020 roku nowelizacją przepisów, możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej mają także osoby, które doprowadziły do stanu swojej niewypłacalności w sposób umyślny (chociażby z powodu niefrasobliwego korzystania z kredytów i pożyczek, nie zaś utraty pracy czy ciężkiej choroby).

Jak przebiega postępowanie upadłościowe?

Jeśli sąd, w odpowiedzi na wniosek o upadłość konsumencką, ogłosi ją, rozpoczyna się tzw. postępowanie upadłościowe.

Ile lat więzienia za długi?Ile lat więzienia za długi?Jakub Stasak

W praktyce oznacza to, że:

• powoływany jest syndyk – to on przeprowadza całą procedurę, czyli m.in. dokładnie bada sytuację finansową dłużnika oraz nadzoruje proces oddłużania,

• majątek dłużnika (np. mieszkanie, samochód) zostaje włączony do tzw. masy upadłości – syndyk sporządza dokładny jego spis i plan likwidacji,

• wierzyciele zostają poinformowani o rozpoczęciu postępowania upadłościowego i możliwości zgłaszania roszczeń, które są włączane do planu spłaty,

• syndyk sporządza plan spłaty wierzycieli, dokument zostaje następnie zatwierdzony przez sąd,

• majątek dłużnika podlega likwidacji, a on sam najczęściej zostaje zobowiązany do spłaty zadłużenia zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Okres spłaty wynosi maksymalnie 7 lat (z reguły jest to natomiast od roku do 3 lat).

Jeżeli przez cały ten czas dłużnik sumiennie wypełniał założenia planu spłaty, pozostała część długu jest zazwyczaj umarzana – dochodzi zatem do pełnego oddłużenia.

Ile trzeba mieć długu, żeby ogłosić upadłość?

W myśl artykułu 10. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku (z późniejszymi zmianami) – Prawo upadłościowe:

„Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny”.

Pojęcie przedawnienia w polskim prawie karnymPojęcie przedawnienia w polskim prawie karnymJakub Stasak

Artykuł 11. tego samego aktu prawnego stanowi zaś, że:

„Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące ”.

Ustawodawca nie wskazuje więc żadnej minimalnej ani maksymalnej kwoty zadłużenia, która uprawniałaby osoby fizyczne do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!