Kto może dostać rentę rodzinną?

Renta rodzinna to świadczenie, mające służyć finansowemu wsparciu członków najbliższej rodziny osoby zmarłej, w praktyce jednak niezwykle często stanowi ona ich jedyne źródło utrzymania. Kto może dostać rentę rodzinną? Wyjaśniamy.

Kto może dostać rentę rodzinną?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 28 czerwca 2024

Czym jest renta rodzinna?

W myśl artykułu 65. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku (z późniejszymi zmianami) o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

„Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń”.

Czy w bankomacie może zabraknąć pieniędzy?Czy w bankomacie może zabraknąć pieniędzy?Katarzyna Leszczak

Co niezwykle istotne, przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Renta rodzinna przysługuje ponadto uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

W powyższym przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Kto może dostać rentę rodzinną?

Prawo do renty rodzinnej przysługuje:

Dzieciom własnym, dzieciom drugiego małżonka oraz dzieciom przysposobionym, które:

• nie ukończyły 16. roku życia,

• kontynuują naukę w szkole (jeśli przekroczyły 16. rok życia), nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25. roku życia,

• bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat.

Pozostawienie osoby starszej w szpitaluPozostawienie osoby starszej w szpitaluMałgorzata Łaziuk

Przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnukom, rodzeństwu oraz innym dzieciom (z wyjątkiem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka), jeśli:

• spełniają warunki dotyczące dzieci własnych, przysposobionych i dzieci drugiego małżonka,

• zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że jego śmierć była następstwem wypadku,

• nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, jeżeli nie mogą zapewnić im utrzymania bądź, gdy ubezpieczony (emeryt lub rencista) albo jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.

Małżonkowi (wdowie lub wdowcowi), który:

• w chwili śmierci współmałżonka osiągnął wiek 50 lat lub był niezdolny do pracy,

• wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa, będące uprawnionym do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli uczy się w szkole — 18 lat życia,

• sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej,

• osiągnął wiek 50 lat lub stał się niezdolny do pracy już po śmierci współmałżonka, lecz nie później niż 5 lat od jego śmierci albo od zaprzestania wychowywania dzieci.

Ważne: Owdowiały współmałżonek, który nie spełnia niniejszych warunków, ale nie ma źródła utrzymania, zyskuje prawo do renty rodzinnej przez rok od śmierci współmałżonka lub przez okres uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu kwalifikującym do wykonywania pracy zarobkowej – nie dłużej jednak niż przez 2 lata od śmierci współmałżonka.

Rodzicom, jeśli:

• ubezpieczony (emeryt lub rencista) bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania,

• spełniają warunki określone dla wdowy i wdowca (odnośnie do wieku, wychowywania dzieci lub niezdolności do pracy).

Ile wynosi renta rodzinna?

Renta rodzinna wynosi odpowiednio:

85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu — dla jednej osoby uprawnionej,

90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu — dla dwóch osób uprawnionych,

95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu — dla co najmniej trzech osób uprawnionych.

Czy lichwa jest przestępstwem?Czy lichwa jest przestępstwem?Jakub Stasak

Przystępując do wyliczenia wysokości renty rodzinnej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych bada uprawnienia zmarłego do wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych, które mogły mu przysługiwać.

Uwaga: Wszystkim uprawnionym członkom rodziny zmarłego przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która jeśli zachodzi taka konieczność, zostaje po równo podzielona między nich.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!