Pozostawienie osoby starszej w szpitalu

Całodobowa opieka nad osobą starszą, czy niepełnosprawną to działanie obciążające fizycznie, ale również psychicznie. Dlaczego niektórzy decydują się na pozostawienie osoby w placówce leczniczej?

Pozostawienie osoby starszej w szpitalu
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 20 czerwca 2024

Dlaczego się tak dzieje? 

Pozostawienie osoby starszej w szpitalu w momencie, gdy kuracja zakończyła się to zjawisko, które ma swoje przyczyny w złożonych i często trudnych okolicznościach. Jednym z głównych powodów takiego postępowania jest brak możliwości zapewnienia odpowiedniej opieki dla chorego, zależnego od innych. Wiele rodzin boryka się z problemami organizacyjnymi i finansowymi, które uniemożliwiają im zapewnienie stałej, profesjonalnej opieki. Koszty związane z zatrudnieniem opiekuna lub umieszczeniem seniora w domu opieki są często bardzo wysokie, co dla wielu osób stanowi barierę nie do pokonania. Dla nich wydaje się to najlepszym rozwiązaniem, nie mają pojęcia o innych możliwościach. Taka sytuacja może wystąpić również w przypadku dzieci lub osób z niepełnosprawnością:  zorganizowanie pomocy, lub objęcie opieką to bardzo trudny proces, mający skutki psychiczne, zdrowotne oraz finansowe.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na pozostawianie osób starszych w szpitalach jest brak wsparcia ze strony instytucji publicznych. W wielu krajach, w tym w Polsce, system opieki społecznej nie jest wystarczająco rozwinięty, aby sprostać rosnącym potrzebom starzejącego się społeczeństwa. Rodziny często nie otrzymują wystarczającej pomocy w postaci finansowania opieki domowej, doradztwa czy wsparcia psychologicznego.

Ujawnienie informacji o zdrowiu osobom nieupoważnionymUjawnienie informacji o zdrowiu osobom nieupoważnionym Małgorzata Łaziuk

Nie bez znaczenia jest także aspekt emocjonalny i psychologiczny. Opieka nad osobą ciężko chorą, może być wyczerpująca zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Rodziny, które przez długi czas samodzielnie zajmują się opieką, mogą doświadczać nie tylko wypalenia, frustracji i poczucia bezsilności, istnieje też możliwość pogorszenia zdrowia opiekunów, którzy niedostatecznie zwracają uwagę na sygnały swojego organizmu lub ulegają urazom podczas dźwigania podopiecznego. Brak możliwości zajęcia się osobą starszą to desperacki krok, Często wynika z braku innych rozwiązań oraz potrzeby znalezienia wytchnienia.

Rozwiązanie tego problemu wymaga szerokiego podejścia, obejmującego poprawę systemu opieki społecznej, wsparcie dla opiekunów oraz rozwój programów opieki krótkoterminowe lub długoterminowej, które mogą odciążyć rodziny i zapewnić godną opiekę osobom starszym.

Co można zrobić? 

Szpitale mogą podjąć różne działania, aby przeciwdziałać sytuacjom pozostawiania osób starszych i zapewnić im odpowiednią opiekę. Ważne jest, aby jednostki lecznicze współpracowały z instytucjami opieki społecznej, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi władzami w celu stworzenia kompleksowego systemu wsparcia dla potrzebujących.

Bardzo ważnym działaniem jest tworzenie i rozwijanie oddziałów opieki, takich jak oddziały opieki długoterminowej oraz dziennej, czy hospicja. Tego rodzaju placówki mogą zapewnić tymczasową opiekę osobom, które wymagają opieki medycznej, a jednocześnie odciążają rodziny w sytuacjach kryzysowych, takich jak nagła choroba opiekuna lub konieczność wyjazdu. Opiekunowie powinni wiedzieć, że mimo iż pacjent będzie przebywał w ZOL lub w domu opieki to będą musieli pokryć część kosztów.

Szpitale mogą także wprowadzić specjalne procedury identyfikacji pacjentów, w których przypadku istnieje możliwość wystąpienia takiej sytuacji. Personel medyczny powinien być przeszkolony w rozpoznawaniu oznak, że rodzina pacjenta może nie radzić sobie z opieką, lub celowo doprowadzić do czasowego pogorszenia jego zdrowia, aby móc bez zbędnych kosztów przeznaczanych na pensje specjalistów wyjechać na wakacje. Takie postępowanie pozwala podejmować odpowiednie kroki, takie jak skontaktowanie się z opieką społeczną czy lokalnymi organizacjami charytatywnymi, które mogą zaoferować wsparcie.

Prawo do intymności i poszanowania prywatności podczas pobytu w szpitaluPrawo do intymności i poszanowania prywatności podczas pobytu w szpitaluMałgorzata Łaziuk

Istotne jest również rozwijanie współpracy z lokalnymi centrami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi. Szpitale mogą tworzyć sieci wsparcia, które umożliwiają szybką i skuteczną pomoc w wydarzeniach kryzysowych. Współpraca ta może obejmować zarówno wymianę informacji, jak i bezpośrednią pomoc w znalezieniu tymczasowego zakwaterowania czy opieki dla osób starszych.

Niebagatelny wpływ na zmniejszenie liczby takich sytuacji mogą także edukacja oraz wprowadzanie programy wsparcia psychologicznego dla rodzin pacjentów. Poradnictwo i sesje terapeutyczne mogą pomóc rodzinom radzić sobie z obciążeniami emocjonalnymi.

Skuteczne działanie w tych obszarach może znacząco poprawić sytuację osób starszych oraz ich rodzin, zapewniając im godną i odpowiednią opiekę. Warto powstrzymać się od ocen takiego postępowanie: może nie być ono etycznie naganne, ale wyrazem troski o chorego.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!